Vuorotteluvapaa on järjestelmä, jossa vuorottelusopimuksella työntekijä vapautuu työtehtävien hoitamisesta jääden vuorotteluvapalle ja työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan vuorotteluvapaalle jäävän sijaiseksi. Vuorotteluvapaa voi kestää yhdenjaksoisesti minimissään 90 vuorokautta ja maksimipituus on 359 vuorokautta.

 

Vuorotteluvapaan edellytykset:

Vuorotteluvapaan oikeus syntyy, kun

 • työnantaja ja työntekijä sopivat vapaasta kirjallisella vuorottelusopimuksella
 • vapaalle jäävän tilalle palkataan työtön työnhakija
 • vapaalle jäävän työsuhde yritykseen on ollut kokoaikainen ja on välittömästi ennen vapaata ollut vähintään 13 kuukauden mittainen
 • vapaalle jäävällä on vähintään 10 vuoden työhistoria
 • sekä vapaalle jäänyt täyttää työssäolo- ja jäsenyysedellytykset

 

Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta, jos

 • saa omalta työnantajalta palkkaa tai vuosilomapalkkaa taikka muita korvauksia tai vastikkeita, joita vastaan vuorottelija saa vastaavaa vapaa-aikaa
 • suorittaa varusmies- tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta taikka siviilipalvelusta
 • suorittaa vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa
 • on yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä muun kuin oman työnantajan palveluksessa
 • harjoittaa työttömyysturvalaissa tarkoitettua päätomista yritystoimintaa
 • saa työttömyysturvalaissa tarkoitettua työttömyyspäivärahan saamisen estävää sosiaalietuutta

 

Vuorotteluvapaan ajaksi verottajalta voi tilata muutosverokortin etuutta varten tai kassa voi käyttää palkkaverokorttia, josta kassa vähentää kolme prosenttiyksikköä.

Lue lisää vuorotteluvapaa ja -korvaus

Vuorottelukorvauksen hakeminen