TE-toimistoon pitää ilmoittautua kokoaikatyönhakijaksi, jotta työttömyysetuutta voidaan maksaa. TE-toimisto tarjoaa työnhakijoille myös työllistymistä edistäviä palveluita.

Työnhaku ulkomailla on tietyin edellytyksin mahdollista niin, että samaan aikaan on oikeutettu työttömyysetuuteen.

Rakennusliiton urapalveluista saat apua työnhakuun. Urapalveluihin kuuluu työnvälityskanava, jossa voi etsiä avoimia työpaikkoja.