Tulorekisteritietoa työnantajalle

Työnantajan ilmoitettava palkkatiedot tulorekisteriin

Työttömyyskassoille tuli käyttöoikeus tulorekisteritietojen käyttöön vuoden 2020 alusta lukien. Rekisteristä kassa saa tiedon työnantajan maksamista palkoista sillä tarkkuudella, jolla työnantaja ne tulorekisteriin ilmoittaa. Kaikkia työttömyyskassan tarvitsemia tietoja työnantajan ei ole pakko ilmoittaa tulorekisteriin, mutta nämä tiedot kassa joutuu erikseen selvittämään joko päivärahan hakijalta tai tämän työnantajalta.

Jotta päivärahan maksaminen olisi mahdollisimman sujuvaa, suosittelevat työttömyyskassat, että työnantajat käyttäisivät ns. laajaa ilmoitustapaa sekä ilmoittaisivat tulorekisteriin myös täydentäviä tietoja.  Työnantajalta erikseen pyydettävän tiedon  tarvetta vähentää se, että työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin ns. laajaa ilmoitustapaa käyttäen täydentävinä tietoina mm. erittelyn maksettavista tulolajeista, tulojen ansainta-ajankohdan sekä työstä poissaolot.

Muita kassan tarvitsemia liitteitä työnantajalta ovat edelleen työtodistus jos työsuhde on päättynyt, työsopimus ja lomautusilmoitus hakijan ollessa lomautettu. Näiden liitteiden tarpeeseen ei tulorekisterin käyttöön ottaminen vaikuta millään tavalla.

Vuosilomalain 7 a §:n mukaisten lisävapaapäivien korvauksen ilmoittaminen

Vuosilomalain 7 a §:n mukaisilta lisävapaapäiviltä maksettava korvaus ei ole vuosilomapalkkaa, vaan oma korvauslajinsa, jonka voi ilmoittaa tulorekisteriin ns. täydentävänä tietona laajaa ilmoitustapaa käyttäen.

Tulorekisterissä lisävapaapäivistä maksettu korvaus ilmoitetaan palkkalajilla 315 ”Muu henkilöstölle suunnattu veronalainen etu”. Koska oletuksena tulolajissa 315 on, ettei etu ole sosiaalivakuutusmaksun alaista tuloa, täytyy palkanmaksajan lisätä sille vakuuttamistiedon tyyppi –tieto ”Sairausvakuutusmaksun alainen” -> Kyllä.

Samaa tulolajia käytetään sekä pidetyistä että pitämättömistä lisävapaapäivistä. Työttömyyskassa tarvitsee tiedon lisävapaapäivien pitoajankohdasta samalla tavoin kuin vuosilomankin ajankohdasta. Tätä tietoa ei pystytä erikseen ilmoittamaan tulorekisteriin.

 

 

TYJ:n ohjeistus tulorekisteristä

TYJ:n ohje tulorekisteristä

TYJ:n ohje työnantajalle

Tulorekisterin ohjeita työnantajalle

Tulorekisterin ohjeita työnantajalle

Pakolliset ja täydentävät tiedot

Palkkojen tulolajit tulorekisterissä

Ansaintakausi ja palkanmaksukausi

 

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.