Mikä on tulorekisteri?

Tulorekisteri on Verohallinnon ylläpitämä kansallinen sähköinen tietokanta. Se sisältää kattavat palkka- ja eläketiedot yksilötasolla. Verohallinnon Tulorekisteriyksikkö ylläpitää tulorekisteriä ja toimii sen vastuuviranomaisena.

Työnantajat ilmoittavat tulorekisteriin työntekijöilleen maksamansa palkat. Tiedot on ilmoitettava rekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Palkkatiedot ovat tulorekisterissä vuodesta 2019 alkaen. Työttömyyskassat ovat saaneet tulorekisterin palkkatiedot käyttöönsä vuoden 2020 alusta. Kassat alkavat myös ilmoittaa maksamansa etuudet tulorekisteriin vuoden 2021 alusta alkaen.

Työnantajilla on mahdollisuus ilmoittaa tiedot tulorekisteriin suppealla tai laajalla ilmoitustavalla. Mitä laajemmin ja tarkempia tietoja työnantaja ilmoittaa tulorekisteriin maksaessaan palkkoja, sitä paremmin kassat pystyvät rekisterin tietoja hyödyntämään päivärahan maksussa.

Tietojen ilmoituksesta tulorekisteriin vastaa aina tietojen ilmoittaja eli palkan- tai muun suorituksen maksaja. Tulorekisteriyksikkö ei tarkista rekisteriin ilmoitettuja tietoja, vaan toimii ainoastaan tietojen välittäjänä.

 

Mitä tulorekisterin tiedoilla tehdään Rakennuskassassa?

Työttömyyskassalla on oikeus käyttää tulorekisterin palkkatietoja vain

  • päivärahaoikeuden ratkaisemiseen liittyvissä tilanteissa
  • päivärahan suuruuden laskemiseen sekä
  • sovitellun päivärahan maksamisessa tarvittavien palkkatietojen hankkimiseen.

Muita tietoja rekisteristä ei toimiteta työttömyyskassoille.

Kassa saa rekisterin kautta tietoonsa myös sellaisia palkkatuloja, joita päivärahanhakija ei ole muistanut päivärahaa hakiessaan ilmoittaa. Tästä aiheutuu etuuden takaisinperintöjä ja muita mahdollisia seuraamuksia.

 

Kuinka toimin itse jatkossa, kun haen päivärahaa?

Työttömyysturvalaki määrittelee, mitä tietoja päivärahan maksamiseen tarvitaan.

Suosittelemme, että toistaiseksi liität hakemukseesi mukaan työnantajan kirjoittaman palkkatodistuksen tai  palkkalaskemasi, jos työllistyt osittain ja haet soviteltua päivärahaa. Tämä nopeuttaa päivärahahakemusten käsittelyä ja maksamista. Saatamme jatkossakin pyytää sinulta palkkalaskelmasi tai palkkatodistuksesi, jos kaikki tarvittavat tiedot eivät käy ilmi tulorekisterin tiedoista.

Kaikkea päivärahan maksussa tarpeellista tietoa emme saa tulorekisterin kautta. Hakemuksiin pitää edelleen liittää

  • työsopimus
  • työtodistus
  • lomautusilmoitus
  • irtisanomisilmoitus
  • tulotiedot yritystoiminnasta ja omasta työstä

Tulorekisteriä kehitetään edelleen

Tulorekisteriä kehitetään koko ajan, kun siitä saadaan enemmän käyttökokemusta ja palautetta tiedon tallentajilta ja tiedon käyttäjiltä.

Seuraa Rakennuskassan sekä Työttömyyskassojen yhteisjärjestön tiedotusta tulorekisterihankkeesta osoitteissa www.rakennuskassa.fi ja www.tyj.fi.

Lisätietoa tulorekisterihankkeesta ja sen aikatauluista saat verottajan tulorekisterisivuilta  tulorekisteri sekä yleistä tietoa tulorekisteristä.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.