Hakemuslomake

Ansiopäivärahan hakeminen on helpointa eAsioinnin kautta, mutta voit hakea päivärahaa myös lomakkeella.

Ansiopäivärahahakemus 2020

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning 2020, ansiopäivärahahahakemus ruotsiksi

Earnings related allowance application 2020, ansiopäivärahahakemus englanniksi

Palkkatodistuslomakkeet ja selvitys työssäolosta

Talonrakennus-, maalaus- lattianpäällystys-, vedeneristys- ja asfalttialan työehtosopimus: palkkatodistus

Muut työehtosopimukset:

Palkkatodistus 2020

Löneintyg 2020, palkkatodistus ruotsiksi

Pay certificate 2020, palkkatodistus englanniksi

 

Työtuntiselvitys viikoittain

Selvitys työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain

Työtuntiselvityslomake

Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Te-palvelut

Ilmoitus poissaolosta TE-palvelusta

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustushakemus

Lasten kotihoidontuki

Jos sinulle tai puolisollesi maksetaan lasten kotihoidon tukea, täytä selvitys ja lähetä se kassalle: selvitys lasten kotihoidon tuesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku päätökseen

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvauksen hakulomake

Vuorotteluvapaasopimus

Takaisinperintä

Selvitys taloudellisista olosuhteista -lomake

Muita lomakkeita

Valtakirja

Yritystoiminnan tulo-menoselvitys

Työsuojeluhallinnon lomakkeet

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n (TYJ) lomakkeet