Hakemuslomake

Ansiopäivärahan hakeminen on helpointa eAsioinnin kautta, mutta voit hakea päivärahaa myös lomakkeella.

Ansiopaivarahahakemus 7_2021

Ansokan om inkomstrelaterad dagpenning 7_2021

Earnings related allowance application 7_2021

Palkkatodistuslomakkeet ja selvitys työssäolosta

Talonrakennus-, maalaus- lattianpäällystys-, vedeneristys- ja asfalttialan työehtosopimus: palkkatodistus

Muut työehtosopimukset:

Palkkatodistus

Löneintyg, palkkatodistus ruotsiksi

Pay certificate, palkkatodistus englanniksi

Työtuntiselvitys viikoittain

Selvitys työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain

Työtuntiselvityslomake

Selvitys työsuhteen keskeisistä ehdoista

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

Te-palvelut

Ilmoitus poissaolosta TE-palvelusta

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustushakemus

Ansokan om rorlighetsunderstod, liikkuvuusavustushakemus ruotsiksi

Lasten kotihoidontuki

Jos sinulle tai puolisollesi maksetaan lasten kotihoidon tukea, täytä selvitys ja lähetä se kassalle: selvitys lasten kotihoidon tuesta

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku päätökseen

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvauksen hakulomake

Vuorotteluvapaasopimus

Takaisinperintä

Selvitys taloudellisista olosuhteista -lomake

Muita lomakkeita

Jos haluat valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi työttömyysturvaasi koskevissa asioissa, voit käyttää oheista valtakirjaa.

Rakennuskassan valtakirja (pdf)

Rakennuskassan valtakirja (word)

Huom! Jos haluat, että työnantaja perii Rakennusliiton jäsenmaksut puolestasi, täytä liiton jäsenmaksuperintäsopimus.

 

Yritystoiminnan tulo-menoselvitys

Työsuojeluhallinnon lomakkeet

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n (TYJ) lomakkeet

TYJ:n etuusoppaat 2021

Suomeksi

TYJ_etuusopas_2021

Ruotsiksi

Arbetsloshetskassornas-formansbroschyr-2021

Englanniksi

Guide-to-unemployment-funds-benefits_2021

Viroksi

TYJ-Tootukassade-huvitiste-teatmik-2021

Venäjäksi

TYJ-Кассы-взаимопомощи-справочник-по-пособиям-на-случай-безработицы-2021