Medlemsavgiften för Byggnadsförbundet och Byggbranschens arbetslöshetskassa är under 2020 1,49 procent av den förskottsinnehållningspliktiga bruttolönen.

Du hittar anvisningar om att bli medlem och mer information om medlemskapet i fackförbundet på förbundets medlemssidor.

Medlemsavgift betalas för alla förskottsinnehållningspliktiga löneinkomster, dvs. även för

  • lön för sjukdomstid eller lön under moderskapsledighet
  • inkomst från bisyssla vid sidan av huvudsyssla
  • arbete som genomförts under arbetslöshet.

Minimimedlemsavgiften är 17 euro per månad. Detta gäller medlemmar som inte har några löneinkomster och åt vilka arbetslöshetskassan inte betalar några förmåner. Om du sysselsätter dig som företagare på heltid är din medlemsavgift 34 euro per månad. Du hittar mer information om medlemsavgifter på förbundets medlemsavgiftssida.

Medlemsavgift då du endast hör till Byggkassan

Du kan också endast vara medlem i arbetslöshetskassan. Då är medlemsavgiften 0,52 procent av dina bruttoinkomster. Om du endast är medlem i kassan har du inte rätt att använda Byggnadsförbundets anställningsförhållande- och arbetsförmedlingstjänster och andra tjänster eller medlemsförmåner. Du ska själv betala din medlemsavgift.

Om du vill kan du bli en enskild medlem i arbetslöshetskassan genom att skriva ut och fylla i Byggkassans medlemsansökan. Medlemskapet träder i kraft tidigast från och med den dag då ansökan anländer till arbetslöshetskassan förutsatt att medlemsavgift betalas från och med denna tidpunkt.