i eTjänst (eAsiointi) kan du

  • fylla i ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och bifoga nödvändiga redogörelser
  • granska frågor som gäller din ansökan om dagpenning
  • se dagpenningsbeslutet
  • skicka ett meddelande till kassan
  • skicka bilagor till din ansökan
  • ändra dina personuppgifter i förbundets medlemsregister
  • betrakta din medlemsavgiftssituation, räkna ut ditt medlemsavgiftsbelopp och betala medlemsavgiften

När du skickar en ansökan om inkomstrelaterad dagpenning i eTjänst, registreras den omedelbart som ankommen till kassan.

Du loggar in i eTjänst med dina egna nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat.

eSnabbansökan – ett snabbt sätt att fylla i en fortsatt ansökan

Snabbansökan är en förhandsinfylld fortsatt ansökan för helt arbetslösa eller helt permitterade och det går snabbare och lättare att fylla i den än den vanliga fortsatta ansökan.

Du kan skicka en snabbansökan om dina uppgifter inte har ändrats.

Tjänsten föreslår automatiskt en snabbansökan för perioder på fyra kalenderveckor, om du under den föregående ansökan har varit helt arbetslös eller permitterad. Om det har skett ändringar i dina uppgifter sedan den förra perioden kan du gå från snabbansökan till att fylla i en normal fortsatt ansökan.

Snabbansökningarna behandlas i den ordning de kommer in tillsammans med andra fortsatta ansökningar.

Meddelanden om utbetalningar med sms

Meddelanden om utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning eller alterneringsersättning skickas till mobiltelefonen med sms. Meddelandet om utbetalning som skickas med sms innehåller uppgiften om den period som betalas, betalningsdagarna och utbetalningens belopp. Sms:et skickas på behandlingsdagens kväll eller senast nästa morgon.

Du ser meddelandet om utbetalning också på eTjänstens sida Lägesinformation.

Byggkassans dataskydds- och registerbeskrivning