Kontakter och tilläggsredogörelser

Vi ber dig i första hand skicka din ansökan om dagpenning, bilagor och andra meddelanden via eTjänst. Därmed säkerställer du en så snabb behandling av ansökan som möjligt. Vi kontaktar dig om vi behöver mer information i ärendet. Vi kontaktar dig i första hand per telefon eller via eTjänst.

Arbetslöshetskassans servicenummer

020 690 230

Servicetid mån–tis samt tors–fre kl. 9.00–15.00

Telefontjänsten är tills vidare stängd onsdagar.
Telefontjänsten är vanligen som mest belastad mellan 9.00–10.30.

Kontaktblankett

Du kan också kontakta oss med den skyddade kontaktblanketten. Även arbetsgivare kan använda blanketten.

Vänligen använd inte kontaktblanketten i ärenden som gäller förbundet eller medlemsregistret.

At sköta ärenden med fullmakt

Om du kontaktar vår kundservice å en annan persons vägnar kan du uträtta ärenden med en fullmakt som skickats till arbetslöshetskassan. Av fullmakten ska framgå rätten att uträtta en annan persons ärenden.

Kontakta Byggnadsförbundet

Du hittar Byggnadsförbundets kontaktuppgifter på förbundets webbplats. Kontakta Byggnadsförbundet om ditt ärende gäller till exempel arbetsvillkor eller förbundets verksamhet.

Postadress

Ansökningar om dagpenning och annan post i pappersformat till arbetslöshetskassan skickas till adressen:

Byggbranschens arbetslöshetskassa
PB 135
70101 KUOPIO

Byggbranschens arbetslöshetskassa

Besöksadress: Broholmsgatan 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 308, 00531 HELSINGFORS
E-post: rakennuskassa@rakennuskassa.fi
Arbetslöshetskassans direktör: Jan Peltonen
Servicechef: Outi Keso
Kundservicechef: Anna-Mari Hannikainen

 

Ärenden som gäller återkrav av arbetslöshetsdagpenning

020 690 250

Servicetid mån–fre kl. 9.00–15.00

 

Dataskyddsbeskrivning