Arbetslöshetskassans servicenummer

Betjänar mån-ti och to-fre kl. 9.00–15.00

020 690 230

För samtal från fasta anslutningar till arbetslöshetskassans servicenummer debiteras den avtalsenliga lokalnätsavgiften och för samtal från mobiltelefoner debiteras mobilsamtalsavgiften.

 

Kontaktblankett

 

Ansökningar om dagpenning postas till adressen

Byggbranschens arbetslöshetskassa

PB 135

70101 KUOPIO

Genom att skicka ansökningarna till rätt adress säkerställer du också i fortsättningen en snabb utbetalning.

 

Byggbranschens arbetslöshetskassa

Besöksadress: Broholmsgatan 4, 00530 Helsingfors
Postadress: PB 308, 00531 HELSINGFORS
E-post: fornamn.efternamn@rakennuskassa.testbox.fi
Arbetslöshetskassans direktör: Jan Peltonen
Servicechef: Outi Keso

 

Återkravsärenden

Betjänar mån-fre kl. 9.00–15.00

020 690 250

 

Dataskydds- och registerbeskrivning