Arbetslöshetskassan betalar åt personer som deltar i tjänster som främjar sysselsättning inkomstrelaterad dagpenning som han eller hon skulle ha rätt till som arbetslös. Dessutom kan man under en tjänst som främjar sysselsättning ha möjligheten till en förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning.

Tjänster som främjar sysselsättning är:

  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier *
  • frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration

* Till skillnad från andra tjänster som främjar sysselsättning betalas under frivilliga studier ingen kostnadsersättning.

Maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning förflyter även under tjänster som främjar sysselsättning. Arbetslöshetsförmån betalas under tiden för tjänster som främjar sysselsättningen trots karens- eller självrisktiden.

Då du börjar i en tjänst som främjar sysselsättning, skriv i din ansökan uppgiften om tjänsten för varje dag som du deltar. TE-byrån ger åt arbetslöshetskassan ett utlåtande som berättar i vilken tjänst du deltar och hur länge tjänsten varar. Kassan betalar åt dig inkomstrelaterad dagpenning och en eventuell förhöjningsdel samt kostnadsersättning utifrån TE-byråns utlåtande.

Du kan få en förhöjd inkomstrelaterad dagpenning om du deltar i en tjänst som främjar sysselsättning. Förhöjd förtjänstdel betalas under tjänsten för högst 200 dagar. Utbetalning av en förhöjd förtjänstdel förutsätter att man har avtalat om tjänsten på TE-byrån och i sysselsättningsplanen

Den förhöjda förtjänstdelen är 55 procent av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger brytpunkten (3.209,10 € under 2021), är förtjänstdelen för det överskjutande beloppet 25 procent.

Vid utbetalning av förhöjd förtjänstdel kan den inkomstrelaterade dagpenningen inklusive barnförhöjningar motsvara högst den lön som ligger till grund för dagpenningen. Den inkomstrelaterade dagpenningen är emellertid även då minst lika stor som grunddagpenningen förhöjd med eventuell barnförhöjning och förhöjningsdel (4,80 euro under 2021).

Rekryteringsprövning är inte en tjänst som främjar sysselsättning och därmed betalas ingen förhöjningsdel eller kostnadsersättning medan sådan pågår.