För att få inkomstrelaterad dagpenning ska du genast då du blir arbetslös anmäla dig som arbetssökande vid TE-byrån. Anmälan kan inte göras retroaktivt, så anmäl dig senast på din första arbetslöshets- eller permitteringsdag.

Anmäl dig som arbetssökande vid TE-byrån elektroniskt via Mina e-tjänster. Du behöver bankkoder eller mobilcertifikat för anmälan. Vid behov hittar du kontaktuppgifter till TE-byrån i ditt eget område på TE-tjänsternas webbplats.

Läs mer information om jobbsökningens giltighet för att få dagpenning.

TE-byrån har samlat som stöd för jobbsökning tips som du kan använda för att bidra till att bli sysselsatt.