Om du flyttar utomlands meddela arbetslöshetskassan och be om råd vad gäller fortsatt medlemskap och överföring av försäkrings- och arbetsperioder (EU/EES-länder och Schweiz).

Be om råd av Byggkassan också om din bosättningsstat fortfarande är Finland, men din arbetsstat är ett annat EU/EES-land eller om du ska åka till ett annat EU/EES-land för att utöva företagsverksamhet.

Om du ska åka till ett EU/EES-land eller Schweiz för att söka jobb, kontakta TE-byrån. Med tillstånd av TE-byrån kan du åka på en jobbsökningsresa för högst tre månader. Utbetalningen av inkomstrelaterad dagpenning kan fortsätta om du återvänder till Finland inom tre månader efter din avresa. Förutsättningen för utbetalning är att du omedelbart efter att du återvänder till Finland anmäler dig som arbetssökande. Om du stannar i jobbsökningslandet kan man inte längre betala dagpenning från Finland. Då övergår du till att omfattas av den lokala lagstiftningen.

Om dagen för din återkomst till Finland infaller över tre månader efter din avresa, kan man först betala inkomstrelaterad dagpenning efter att du har arbetat i Finland eller deltagit i en utbildning som ordnas av TE-byrån i fyra veckor.

Arbete som utstationerad arbetstagare

Om du arbetar utomlands för en finländsk arbetsgivare som en så kallad utstationerad arbetstagare, omfattas du fortfarande av det finländska utkomstskyddet. Man ska ansöka om ett beslut om att höra till den finländska sociala tryggheten av Pensionsskyddscentralen innan man flyttar från Finland. Pensionsskyddscentralen ger ett A1-intyg som du tar med dig. Håll medlemskapet i Byggbranschens arbetslöshetskassa i kraft under hela den tid som du arbetar utomlands.

Arbete i ett EU/EES-land

Om du arbetar i ett annat EU/EES-land och stannar som en arbetslös arbetssökande i arbetsstaten, kan du tillgodoräkna i arbetsstaten dina försäkrings- och arbetsperioder i Finland. Försäkrings- och arbetsperioderna överförs digitalt från myndigheten i det andra landet. Som ett undantag använder en del EU/EES-länder (Österrike, Grekland, Irland, Holland, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien) fortfarande U1-blanketten för överföring av information. Du måste be om den då du ska åka till något av dessa länder.

I Sverige och Danmark förutsätter utbetalning av arbetslöshetsdagpenning liksom i Finland medlemskap i arbetslöshetskassan. Därmed gör du klokt i att i Sverige och Danmark bli medlem i arbetslöshetskassan för att din rätt till inkomstrelaterat utkomstskydd ska fortsätta. Kontakta den lokala arbetslöshetskassan så får du närmare råd om at bli medlem i kassan och förutsättningar i anknytning till detta samt tidsfrister.

De andra EU/EES-länderna har en allmän arbetslöshetsförsäkring och att försäkra sig mot arbetslöshet förutsätter i regel inga särskilda åtgärder av dig medan du arbetar.

När du flyttar till Finland efter att ha arbetat i ett EU/EES-land eller Schweiz

Du kan tillgodoräkna i Finland försäkrings- och arbetsperioder från andra EU/EES-länder. Om du blir arbetslös och innan det arbets- och medlemskapsvillkor som krävs för erhållande av inkomstrelaterad dagpenning i Finland kan förutsättningarna för inkomstrelaterad dagpenning uppfyllas på basis av arbete som gjorts i ett annat EU/EES-land. I Sverige och Danmark tillgodoräknas i utkomstskyddet försäkrings- och arbetsperioder endast för medlemstiden i arbetslöshetskassan.

Försäkrings- och arbetsperioderna överförs digitalt från myndigheten i det andra landet. Undantag från detta är Österrike, Grekland, Irland, Holland, Portugal, Rumänien, Slovenien och Slovakien. För dessa länder ska du be om en U1-blankett innan du återvänder till Finland.

Andra än EU/EES-länder och Schweiz

Om du har arbetat i ett annat land än ett EU/EES-land kan du inte tillgodoräkna försäkrings- och arbetsperioder som du tjänat in i ett annat land. För att erhålla finländsk arbetslöshetsdagpenning ska du bo i Finland och uppfylla alla förutsättningar för erhållande av förmånen i Finland.

TE-byråns instruktioner om att åka utomlands

Jobb eller praktik utomlands