Man ska anmäla sig vid TE-byrån som heltidsarbetssökande för att arbetslöshetsförmån ska kunna betalas. TE-byrån erbjuder arbetssökande även tjänster som främjar sysselsättning.

Jobbsökning i utlandet är möjlig med vissa förutsättningar så att man samtidigt är berättigad till arbetslöshetsförmån.

Du får hjälp från Byggnadsförbundets karriärtjänster för jobbsökning. Till karriärtjänsterna hör en arbetsförmedlingskanal där du kan söka lediga platser.