Styrelsen för Byggbranschens arbetslöshetskassa 2015–2019

Matti Harjuniemi, ordförande

Kyösti Suokas, 1:a vice ordförande

Lassi Kirjavainen, anställd i stenförädlingsbranschen, Östra Finland, 2:a vice ordförande

 

Styrelsemedlem

(ersättare inom parentes)

Tea Vikstedt, målare, Nyland (Timo Aro, fordonskranförare, Nyland)

Markku Rintala, armerare, Åbo (Ari Koski, målare, Åbo)

Ismo Kuorttinen, målare, Mellersta Finland

Markku Roine, timmerman, Uleåborg (Tapio Kyllönen, timmerman, Uleåborg)