Ansökningsblankett

Det är enklast att ansöka om inkomstrelaterad dagpenning via eTjänst (eAsiointi), men du kan också ansöka om dagpenning med en blankett.

Ansiopäivärahahakemus

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning, ansökan om inkomstrelaterad dagpenning på svenska

Earnings related allowance application, ansökan om inkomstrelaterad dagpenning på engelska

Löneintygsblanketter och redogörelse för arbete

Kollektivavtal för husbyggnads-, målnings-, golvbeläggnings-, vattenisolerings- och asfaltbranschen: löneintyg

Andra kollektivavtal:

Palkkatodistus

Löneintyg

Pay certificate, löneintyg på engelska

 

Redogörelse för arbetstimmar per vecka

Utredning till arbetslöshetskassan om tid i arbete och lön per kalendervecka

Blankett för redogörelse för arbetstimmar

Redogörelse för anställningsförhållandets centrala villkor

Utredning över de centrala villkoren i anställningsförhållandet

TE-tjänster

Anmälan om frånvaro från TE-tjänst

Rörlighetsunderstöd

Ansökan om rörlighetsunderstöd

Stöd för hemvård av barn

Om du eller din make/maka får stöd för hemvård av barn, fyll i redogörelsen och skicka den till kassan: redogörelse för stöd för hemvård av barn

Ändringssökande

Ändringssökande i beslut

Alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning

Alterneringsavtal

Återkrav

Blanketten Redogörelse för ekonomiska förhållanden

Andra blanketter

Fullmakt

Redogörelse för inkomster och utgifter i företagsverksamhet

Arbetarskyddsförvaltningens blanketter

Arbetslöshetskassornas Samorganisation rf:s (TYJ) blanketter