Inkomstrelaterad dagpenning kan med vissa förutsättningar betalas för tilläggsdagar upp till 65 års ålder, även om man skulle ha uppnått maximitiden för dagpenning.

Förutsättningen för utbetalning av tilläggsdagar är att du har en arbetshistoria på minst fem år under de senaste 20 åren och

  • du är född 1957–1960 och har fyllt 61 år före utgången av maximitiden
  • du är född 1961 eller 1962 och har fyllt 62 år före utgången av maximitiden
  • du är född 1963 eller 1964 och har fyllt 63 år före utgången av maximitiden
  • du är född 1964 och har fyllt 64 år före utgången av maximitiden

När du har fått inkomstrelaterad dagpenning för maximitiden undersöker kassan om ovan nämnda krav för utbetalningen av tilläggsdagar uppfylls.

Du behöver inte ansöka separat om tilläggsdagar från kassan, utan kassan fortsätter att betala dagpenning utifrån de ansökningar om dagpenning som du har sänt, om du har rätt till tilläggsdagar.

Rätt till ålderspension som 62-åring utifrån tilläggsdagar

En person som får tilläggsdagar för inkomstrelaterad dagpenning kan om han eller hon så vill som 62-åring gå i ålderspension utan en förtidsminskning av pensionen. Du behöver ett tilläggsdagsintyg som skrivs av kassan för pensionsförsäkringsbolaget eller FPA.

Rätt till ålderspension för 62-åringar förutsätter att (alla villkor ska uppfyllas)

  • du får arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagarna
  • du är född 1950–1957
  • du har fyllt 62 år
  • du har erhållit inkomstrelaterad dagpenning för minst en dag under månaden före den månad då pensionen börjar.

Kassa skriver inte automatiskt ett tilläggsdagsintyg, utan man ska be om det av kassan. Du kan be att arbetslöshetskassan skriver åt dig ett tilläggsdagsintyg som pensionsanstalten förutsätter om

  • du vet från och med början av vilken månad du ska gå i pension OCH
  • kassan har betalat åt dig arbetslöshetsdagpenning under föregående månad för minst en dag.

Ditt eget pensionsförsäkringsbolag svarar på frågor som gäller ditt pensionsbelopp.