Permittering betyder att arbete och utbetalning av lön avbryts tillfälligt på befallning av arbetsgivaren, men att anställningsförhållandet i övrigt är i kraft. Du kan bli permitterad från ditt anställningsförhållande antingen tills vidare eller för en viss tid. Under permitteringen får du arbetslöshetsförmån om du har anmält dig som arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån och om de övriga lagenliga förutsättningarna uppfylls.

  • Permittering på heltid varar i en hel kalendervecka från måndag till söndag.
  • Permitteringen kan också genomföras genom att förkorta arbetstiden per dag eller vecka.
  • Om permitteringen genomförs som en förkortad arbetsdag betalas jämkad arbetslöshetsdagpenning.
  • För förkortad arbetsvecka under permittering får du full dagpenning för dina permitteringsdagar om du inte har något annat arbete.
  • Om du arbetar deltid under permitteringen, har ett sporadiskt arbete på heltid (högst två veckor) eller om du har företagsverksamhet som bisyssla, betalas jämkad arbetslöshetsförmån.
  • I permitteringssituationer kan arbetstiden under en kalendervecka vara högst 80 procent av full arbetstid för att dagpenning ska kunna betalas.

Du kan inleda din jobbsökning redan innan permitteringen börjar, men arbetslöshetsförmån kan emellertid betalas tidigast från och med den första permitteringsdagen.

Löneuppgifter

Vi behöver löneuppgifter för minst 26 kalenderveckor innan din permittering börjar. Uppgifterna behövs för definition av dagpenning. Vi kontrollerar utbetalda löneuppgifter ur inkomstregistret. Vi måste emellertid ofta be om tilläggsredogörelser av arbetsgivaren. Du kan också skicka åt oss ett separat löneintyg som bilaga till din ansökan.

Förutom löneuppgifter behöver vi en redogörelse för om du har tagit ut dina semesterdagar som du tjänat in under den föregående kvalifikationsperioden.

  • Om du har outtagna semesterdagar bifoga till ansökan ett intyg som undertecknats av arbetsgivaren och av vilket framgår när man har överenskommit att outtagna semesterdagar ska tas ut.
  • Om du har fått lön för semestertid för sådana semesterdagar som du inte ännu har tagit ut, behöver vi få veta detta.

Om du inte har tagit ut alla dina sommarsemesterdagar under semesterperioden och om du inte har kommit överens om att flytta semestern, måste vi avslå din ansökan i fråga om outtagna semesterdagar från och med 1.10.

Ansökan om dagpenning

Fyll i noggrant varje punkt i ansökan om dagpenning. Att skicka in en bristfällig ansökan, bilagor som fattas och bristfälligt betalade medlemsavgifter försenar behandlingen av ansökan och utbetalningen av dagpenning.

Skriv i ansökan vid permitteringsdagarna ”permitterad” och vid arbetsdagarna ”i arbete” samt antalet avlönade arbetstimmar. Om du arbetar för flera arbetsgivare, specificera det arbete och de arbetstimmar som du har gjort för olika arbetsgivare. Vi behöver i ansökningens behandlingsskede löneuppgifter för allt det arbete som du har gjort under ansökningsperioden.

  • Om du är permitterad med en förkortad arbetsvecka eller förkortad arbetsdag, ska arbetstimmarna och lönerna alltid anges i ansökan dagspecifikt för uppföljning av arbetsvillkoret och eventuell utbetalning av jämkad dagpenning. Då ska ansökningarna ifyllas i perioder om fyra kalenderveckor för samma tider som lönen betalas.
  • Om du är permitterad varannan vecka och arbetsgivarens löneutbetalningsperiod är två veckor, ska ansökningarna fyllas i enligt löneutbetalningsperioderna för fyra veckor.

Dessutom är det viktigt att särskilt i permitteringssituationer komma ihåg att  de fem självriskdagarna ska infalla på åtta på varandra följande kalenderveckor.

Instruktioner för ansökan om dagpenning