Sysselsättningsfrämjande service

Arbets- och näringsbyrån kan hänvisa den arbetssökande till sysselsättningsfrämjande service. Under den tid en arbetssökande deltar i sådan service betalas inkomstrelaterad dagpenning. Arbetslöshetskassan betalar den inkomstrelaterade dagpenning som personen skulle ha rätt till som arbetslös. Under perioden av sysselsättningsfrämjande service kan det dessutom vara möjligt att få förhöjd förtjänstdel och kostnadsersättning.

Sysselsättningsfrämjande service är:

  • jobbsökarträning
  • karriärträning
  • arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte
  • arbetskraftsutbildning
  • frivilliga studier *
  • frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration

* Med avvikelse från övrig sysselsättningsfrämjande service betalas ingen kostnadsersättning för frivilliga studier.

Den maximala utbetalningstiden för inkomstrelaterad dagpenning förbrukas även under sysselsättningsfrämjande service. Arbetslöshetsförmån betalas under deltagandet i sysselsättningsfrämjande service oberoende av karens- eller självrisktider.

När du börjar delta i sysselsättningsfrämjande service ska du ange detta i din ansökan för varje dag du deltar. Arbets- och näringsbyrån lämnar ett utlåtande till arbetslöshetskassan där det framgår i vilken service du deltar och hur länge den pågår. Kassan betalar din inkomstrelaterade dagpenning samt den eventuella förhöjningsdelen och kostnadsersättningen enligt arbets- och näringsbyråns utlåtande.

Du kan få förhöjd inkomstrelaterad dagpenning om du deltar i sysselsättningsfrämjande service. Den förhöjda förtjänstdelen betalas under högst 200 dagar av den tid servicen pågår. Betalningen av förhöjd förtjänstdel förutsätter att servicen sker enligt överenskommelse med arbets- och näringsbyrån och att den ingår i sysselsättningsplanen

Den förhöjda förtjänstdelen utgör 55 % av skillnaden mellan dagslönen och grunddelen. Om månadslönen överstiger

3 078,00 € år 2017 utgör förtjänstdelen 25 % av den överskridande delen.

När förhöjd förtjänstdel betalas får den inkomstrelaterade dagpenningen inklusive barnförhöjningar inte vara högre än den lön som utgör grunden för dagpenningen. Även då är den inkomstrelaterade dagpenningen dock minst lika hög som grunddagpenningen förhöjd med barnförhöjningar och förhöjningsdel (4,74 euro år 2017).

Rekryteringsprövning är inte sysselsättningsfrämjande service, och därför betalas ingen förhöjningsdel eller kostnadsersättning för den tiden.