Kostnadsersättning

Deltagarna i de flesta sysselsättningsfrämjande åtgärder har rätt till både arbetslöshetsförmån och kostnadsersättning.

Kostnadsersättningens belopp är nio euro per dag. Den förhöjda kostnadsersättningen är 18 euro per dag.

Kostnadsersättningen betalas förhöjd när den sysselsättningsfrämjande servicen ordnas utanför pendlingsområdet eller när den ordnas utanför hemkommunen och medför inkvarteringskostnader. Kostnadsersättningen är skattefri inkomst.