Frånvarodagar under sysselsättningsfrämjande service

Uppge i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning om du är frånvarande från sysselsättningsfrämjande service. Ange också orsaken till din frånvaro.

Egen sjukdom, ett under 10-årigt barns sjukdom (högst fyra dagar), anställningsintervju, skötsel av ett offentligt förtroendeuppdrag eller ett därmed jämförbart skäl är godtagbara orsaker för frånvaro från sysselsättningsfrämjande service. Under frånvaron betalas då inkomstrelaterad dagpenning utan kostnadsersättning. Bifoga ett läkarintyg till din ansökan om du är frånvarande längre än tre dagar på grund av att du själv är sjuk.

Obs. Frånvaro från arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och frivilliga studier enligt lagen om främjande av integration påverkar inte den inkomstrelaterade dagpenningen.