Förutsättningarna för dagpenningen

Du kan få inkomstrelaterad dagpenning från arbetslöshetskassan om

  • du är helt eller delvis arbetslös
  • du söker heltidsanställning och har anmält dig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)
  • du är medlem i arbetslöshetskassan
  • du har uppfyllt arbetsvillkoret under ditt medlemskap
  • du är 17–64 år (i samband med permittering 17–67 år).

Anmälan hos arbets- och näringsbyrån

För att få inkomstrelaterad dagpenning ska du anmäla dig som arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån omedelbart när du blir arbetslös. Du kan inte anmäla dig retroaktivt.

Arbets- och näringsbyrån ger arbetslöshetskassan ett bindande utlåtande om huruvida de lagstadgade arbetskraftspolitiska förutsättningarna för utbetalning av inkomstrelaterad dagpenning uppfylls. En sådan förutsättning är till exempel att du står till arbetsmarknadens förfogande. Arbetslöshetskassan kan betala ut inkomstrelaterad dagpenning endast om arbets- och näringsbyråns utlåtande inte innehåller några hinder. Om du till exempel studerar eller bedriver företagsverksamhet på heltid har du inte rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Närmare information om de arbetskraftspolitiska förutsättningarna och hur du anmäler dig som arbetssökande får du från arbets- och näringsbyrån.

Efter att du anmält dig är det viktigt att du följer anvisningarna och tidsfristerna från arbets- och näringsbyrån och ansöker om de jobb byrån erbjuder för att arbetssökningen ska hållas i kraft.