Arbete och arbetssökning utomlands

Om du flyttar utomlandsska du meddela arbetslöshetskassan och be om råd kring fortsatt medlemskap och överföring av försäkrings- och arbetsperioder (EU/EES-länder och Schweiz).

Om du tänker söka jobb i ett EU/EES-land eller Schweizska du i första hand kontakta din egen arbets- och näringsbyrå för att reda ut förutsättningarna för fortsatt arbetslöshetsdagpenning.

Be om råd från din egen arbetslöshetskassa också när du fortsättningsvis har din hemort i Finland, men arbetar i något annat EU/EES-land eller tänker bedriva företagsverksamhet i ett EU/EES-land.

Efter en tre månader lång arbetssökningsperiod kan inkomstrelaterad dagpenning fortsättningsvis betalas ut om du anmäler dig som arbetssökande i Finland inom tre månader efter din flytt. Om du återvänder efter denna tidpunkt kan inkomstrelaterad dagpenning betalas först när du arbetat i Finland eller deltagit i en utbildning ordnad av arbets- och näringsbyrån i fyra veckor.

Arbete som utstationerad arbetstagare

Om du arbetar för en finländsk arbetsgivare som utstationerad arbetstagare omfattas du fortsättningsvis av det finländska utkomstskyddet för arbetslösa. Då ska du fortsätta som medlem i Byggbranschens arbetslöshetskassa under den tid du arbetar utomlands. I sådana situationer ska du på förhand be om intyget A1 från Pensionsskyddscentralen.

Arbete i ett EU/EES-land

Om du arbetar en längre tid i något annat EU/EES-land än Finland och blir arbetslös arbetssökande i staten där du arbetat kan du vid behov räkna till godo försäkrings- och arbetsperioder från Finland. Därför lönar det sig att begära en U1-blankett från arbetslöshetskassan innan du lämnar Finland. Den innehåller uppgifter om dina försäkrings- och arbetsperioder i Finland för utländska myndigheter.

För att kunna få inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning i Sverige och Danmark måste du liksom i Finland vara medlem i en arbetslöshetskassa. Det lönar sig alltså att gå med i en arbetslöshetskassa i Sverige eller Danmark för att behålla det inkomstrelaterade arbetslöshetsskyddet. Kontakta en lokal arbetslöshetskassa för närmare råd om medlemskapet och därmed anknutna förutsättningar och tidsfrister. De andra EU/EES-länderna har en allmän arbetslöshetsförsäkring som inte förutsätter några särskilda åtgärder från din sida under den tid du arbetar.

Om du flyttar till Finland efter att ha arbetat i ett annat EU(/EES-land eller Schweiz

I Finland kan du räkna till godo dina försäkrings- och arbetsperioder i andra EU/EES-länder. Om du alltså blir arbetslös innan du uppfyllt arbets- och medlemsvillkoret som krävs för att få inkomstrelaterad dagpenning i Finland kan förutsättningarna uppfyllas på grundval av arbete som utförts i ett annat EU/EES-land. Från Sverige och Danmark räknas endast försäkrings- och arbetsperioder när du varit medlem i en arbetslöshetskassa till godo. En U1-blankett från avgångslandet underlättar kontakterna med arbetslöshetskassan.

Andra länder än EU/EES-länder och Schweiz

Om du har arbetat i ett annat land än ett EU/EES-land kan du inte räkna till godo försäkrings- och arbetsperioder från det andra landet. För att kunna få finländsk arbetslöshetsdagpenning ska du bo i Finland och uppfylla alla förutsättningar för förmånen i Finland.