Arbetslöshetskassan får medlemmarnas uppgifter om förskottsinnehållning direkt från skattemyndigheten. Då förskottsinnehållning har beräknats för löneinkomster måste kassan emellertid alltid verkställa en förskottsinnehållning på minst 25 procent.

Man kan beställa av skattemyndigheten ett ändringsskattekort för en förmån. Enligt denna uppgift innehåller kassan förskottsskatt på dagpenningen enligt procentsatsen på skattekortet.

Ändringsskattekortet beställs från skatteförvaltningens MinSkatt-tjänst. Kassan följer den nya förskottsinnehållningsuppgiften efter att kassan har fått den ändrade uppgiften. Man behöver inte längre separat skicka ett förskottsinnehållningskort till kassan, utan kassan får elektroniskt den ändrade uppgiften. Kassan kan inte göra inte retroaktiva rättelser av beskattningen.

Uppföljning av skattekortets inkomstgräns och ett nytt ändringsskattekort

Från och med början av 2019 är uppföljning av inkomster som omfattas av förskottsinnehållning viktigare än tidigare. Förskottsinnehållning verkställs på inkomster som omfattas av förskottsinnehållning enligt skattekortets inkomstgräns. När gränsen överskrids innehålls på inkomster för resten av året förskottsskatt enligt den tilläggsprocent som räknats för kortet. Separat förskottsinnehållning på biinkomster (t.ex. frilansinkomster) upphörde helt i början av 2019.

Du kan ha ett separat skattekort för löneinkomster som betalas av en eller flera arbetsgivare och ett annat skattekort för förmåner som betalas av arbetslöshetskassan och FPA. Följ upp antalet alla löner och förmåner som betalas under året. Du kan kontrollera arbetslöshetsförmåner som betalats under året i ditt nyaste meddelande om utbetalning i kassans eTjänst (eAsiointi).

Om de inkomstgränser som anges i dina skattekort inte räcker till för att täcka alla löneinkomster och/eller förmåner som ska betalas under året, beställ ett nytt skattekort åt arbetslöshetskassan för förmånen och ett för arbetsgivaren för lönen. Därmed kan du även undvika att betala kvarskatt nästa år.

Du kan beställa ett nytt skattekort direkt via skattemyndighetens MinSkatt-tjänst eller per telefon från Skatteförvaltningen. Uppföljningen av inkomstgränser och förskottsunderhållning ligger på var och ens eget ansvar.

Man behöver inte skicka det nya ändringsskattekortet till kassan, eftersom uppgifter om ändringar fås direkt från skattemyndigheten.