Alterneringsledigheten är ett arrangemang där en heltidsanställd enligt avtal med arbetsgivaren blir alterneringsledig och arbetsgivaren för samma tid anställer en person som är anmäld som arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån.

Villkoren för alterneringsledigheten är:

  • att du har arbetat på heltid (över 75 % av branschens maximala arbetstid)
  • att du har ingått avtal med arbetsgivaren om alterneringsledighet
  • att arbetsgivaren för den tid du är alterneringsledig anställer en person som är arbetslös arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån
  • att din anställning hos samma arbetsgivare har varat oavbrutet i minst 13 månader innan alterneringsledigheten börjar och
  • att du innan alterneringsledigheten börjar har arbetat i minst 20 år.

Sammanlagt får högst 30 dagars oavlönad frånvaro ingå i arbetsvillkoret på 13 månader. Endast frånvaro på grund av sjukdom eller olycka kan jämställas med arbete enligt detta villkor.

Du kan beviljas alterneringsledighet på nytt om du arbetat minst fem år mellan ledigheterna.

Är du osäker på om din arbetshistoria uppfyller villkoret kan du kontakta arbetslöshetskassan. Har du frågor om de övriga villkoren för alterneringsledigheten kan du kontakta arbets- och näringsbyrån.

Alterneringsledighetens längd

Alterneringsledighetens längd är 100–180 kalenderdagar. Ledigheten ska tas ut i en sammanhängande period.

Alterneringsersättningens belopp

Alterneringsersättningens fulla belopp är 70 % av den inkomstrelaterade dagpenning som du har rätt till om du blir arbetslös. Alterneringsersättningen inkluderar inga barnförhöjningar eller förhöjningsdelar i anslutning till den inkomstrelaterade dagpenningen, och de beaktas inte heller när ersättningens belopp beräknas. Vid beräkningen av den inkomstrelaterade dagpenning som utgör grunden för alterneringsersättningen beaktas löneinkomsterna under minst 52 veckor som föregår alterneringsledigheten.

Inkomster från den egna arbetsgivaren under alterneringsledigheten förhindrar utbetalningen av alterneringsersättning. Övriga inkomster inverkar så att alterneringsersättningens belopp beräknas enligt den jämkade inkomstrelaterade dagpenningen. I alterneringsersättningen ingår emellertid ingen skyddsdel på 300 euro för arbetsinkomsten såsom i den inkomstrelaterade dagpenningen.

Om heltidsarbete pågår över två veckor föreligger ingen rätt till alterneringsersättning för den tiden.

Sociala förmåner påverkar alterneringsersättningen på samma sätt som de påverkar den inkomstrelaterade dagpenningen.

Ansökan om alterneringsersättning

Du ansöker om alterneringsersättning från arbetslöshetskassan. Till ansökan ska du bifoga åtminstone en kopia av alterneringsavtalet och ett löneintyg.

Ansökningsblanketten får du från arbets- och näringsbyrån eller från Byggbranschens arbetslöshetskassa.

 

CENTRALA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Villkoren för inkomstrelaterad dagpenning och alterneringsersättning har fastställts i lag. De viktigaste lagarna och förordningarna är:

Lagen om utkomstskydd för arbetslösa 1290/2002

Lagen om alterneringsledighet 1305/2002

Lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 916/2012

Lagen om arbetslöshetskassor 603/1984

Statsrådets förordning om offentlig arbetskrafts- och företagsservice 1073/2012

Statsrådets förordning om inkomst som skall beaktas vid fastställande av arbetslöshetsförmån 1332/2002

De lagar och förordningar som gäller utkomstskyddet för arbetslösa finns i statens författningsdatabas på adressen www.finlex.fi.

Läs mer om alterneringsledighet och alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning