Dagpenning

Ansökan om inkomstrelaterad dagpenning

Alterneringsersättning

Ansökan om alterneringsersättning_2021

Rörlighetsunderstöd

Ansökan om rörlighetsunderstöd_2021

Löneintyg

Löneintyg

Utredning till arbetslöshetskassan per kalendervecka

TYJ Arbetslöshetskassornas förmånsbrochyr

Arbetsloshetskassornas-formansbroschyr-2021

Blanketter hos TYJ

https://www.tyj.fi/sv/blanketter/