Syftet med rörlighetsunderstöd är att ersätta kostnader som uppstår på grund av pendling och byte av bostadsort på grund av arbete. Rörlighetsunderstöd kan betalas om du som arbetslös tar emot ett arbete som ligger långt borta från din nuvarande bostadsort. Läs mer om rörlighetsunderstöd.

Under alterneringsledighet betalas alterneringsersättning. Alterneringsledighet är ett arrangemang där en arbetstagare som har haft ett heltidsarbete övergår enligt ett avtal som ingås med arbetsgivaren till alterneringsledighet. Läs mer om alterneringsersättning.