Ajankohtaista

Blanketter

Ansökan Ansokan_om_inkomstrelaterad_dagpenning uusi 23.10.2019   TYJ Arbetslöshetskassornas förmånsbrochyr TYJ Arbetslöshetskassornas förmånsbroschyr 2020

Lue lisää

Arbetslöshetskassans stadgar

Kapitel I ARBETSLÖSHETSKASSANS BRANSCH 1 § Arbetslöshetskassans namn, hemort, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Rakennusalan työttömyyskassa, på svenska Byggbranschens arbetslöshetskassa. Kassans hemort är Helsingfors stad. Kassans protokollspråk är finska. Arbetslöshetskassans verksamhetsområde omfattar hela landet. Kassan är en på grundval av ömsesidig ansvarighet verksam sammanslutning, vars syfte är att anordna inkomstrelaterad dagpenning enligt lagen om […]

Lue lisää

Välkommen till webbplatsen för Byggbranschens arbetslöshetskassa! På webbplatsen finns information om den inkomstrelaterade dagpenningen och medlemskapet i arbetslöshetskassan och anvisningar för att ansöka om dagpenning. I eKommunikationen i menyn till höger kan du fylla i din ansökan om inkomstrelaterad dagpenning och bifoga de utredningar som behövs. Där kan du också granska uppgifter i anslutning till […]

Lue lisää

Anvisningar för ansökan om dagpenning

Anvisningar för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning när du är arbetslös eller permitterad Anvisningar för ansökan om jämkad dagpenning Dagpenning under deltagande i sysselsättningsfrämjande service Anvisningar för ansökan om rörlighetsunderstöd Anvisningar för ansökan om alterneringsersättning     Anvisningar för ansökan om inkomstrelaterad dagpenning (när du är arbetslös eller permitterad) 1. Anmäl dig hos arbets- och näringsbyrån […]

Lue lisää

Dagpenningar

Byggbranschens arbetslöshetskassa betalar inkomstrelaterad dagpenning till kassans arbetslösa medlemmar som uppfyller de arbetskraftspolitiska förutsättningarna samt medlemsvillkoret och arbetsvillkoret. Information om den inkomstrelaterade dagpenningen och de omständigheter som påverkar den finns under rubriken Inkomstrelaterad dagpenning i menyn till höger. I menyn hittar du också information om permittering och alterneringsersättning och anvisningar för att ansöka om dagpenning.

Lue lisää