Construction worker

Byggkassan är en arbetslöshetskassa för anställda inom byggbranschen

Byggbranschens arbetslöshetskassa betalar åt sina medlemmar inkomstrelaterad dagpenning under arbetslöshet. Byggnadsförbundets medlemmar hör även till Byggbranschens arbetslöshetskassa.

Bli medlem

Handläggnings­situationen för ansökningar

26.11.2021

Inledande ansökningar: inkomna 19.11.2021

Ansökningar om jämkad dagpenning: inkomna 19.11.2021

Fortsatta ansökningar för helt arbetslösa eller permitterade handläggs inom två arbetsdagar efter ankomst.

Du kommer väl ihåg att eTjänst (eAsiointi) är det snabbaste sättet att lämna in ansökningar!

Servicenummer

Servicetid mån.-tis. ja tors.-fre.  klo 9.00–15.00

Byggbranschens arbetslöshetskassa

020 690 230

Återkrav av arbetslöshetsförmåner

020 690 250

Föreningens medlemsregister och medlemsavgifter

020 690 231