Lomautukset

Lomauttaminen tarkoittaa, että työnteko ja palkanmaksu keskeytyvät väliaikaisesti, mutta työsuhde pysyy muutoin voimassa. Voit joutua lomautetuksi työsuhteestasi joko toistaiseksi tai määräajaksi. Lomautuksen ajalta saat työttömyysetuutta, jos olet ilmoittautunut työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistossa ja muut etuuden edellytykset täyttyvät.

  • Kokoaikainen lomautus kestää kalenteriviikon.
  • Osa-aikainen lomautus tarkoittaa, että päivittäistä tai viikoittaista työaikaasi on lyhennetty.

Voit aloittaa työnhakusi jo ennen kuin lomautus alkaa, mutta työttömyysetuutta voidaan kuitenkin maksaa aikaisintaan ensimmäisestä lomautuspäivästä lähtien.

Palkkatiedot

Lomautuksen alkaessa lomautetulle tulee antaa palkkatodistus. Palkkatodistukseen tulee merkitä, onko edelliseltä lomanmääräytymiskaudelta kertyneet lomat pidetty.

  • Jos lomia on pitämättä, liitetään mukaan työnantajan allekirjoittama todistus, josta käy ilmi, milloin pitämättömät lomat on sovittu pidettäväksi.
  • Jos palkkatodistus sisältää loma-ajan palkkaa lomista, joita ei ole vielä pidetty, kyseinen palkka tulee eritellä palkkatodistuksessa.

Päivärahan hakeminen

Täytä päivärahahakemus huolellisesti. Hakemukseen merkitään lomautuspäivien kohdalle ”työtön” ja työpäivien kohdalle ”työssä” sekä päivittäinen työtuntien määrä.

  • Jos lomautuksen vuoksi tehdään lyhennettyä työviikkoa, työtunnit ja palkat on ilmoitettava hakujakson viikoilta aina viikkokohtaisesti. Tällöin hakemukset ja palkkatodistukset on täytettävä neljän kalenteriviikon jaksoissa.
  • Jos kysymyksessä on vuoroviikkolomautus ja työnantajan palkanmaksu on kaksi kertaa kuukaudessa, hakemukset kannattaa tahdistaa samalle neljän viikon jaksolle. Hakemuksen mukaan liitetään kopiot palkkalaskelmista.

Etenkin lomautustilanteissa on tärkeätä lisäksi muistaa, että seitsemän omavastuupäivän tulee sijoittua kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon ajalle. Mikäli näin ei tapahdu, menee lomautuspäiviä kokonaan hukkaan.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.