Vuosilomat

Vuosiloma kokoaikatyössä

Lomautetulla työntekijällä, jolla on oikeus kokoaikatyön perusteella määräytyvään vuosilomaan, ei ole oikeutettu työttömyysetuuteen loman ajalta. Mikäli vuosilomaa ei ole lomakaudella pidetty, kassa hylkää hakemuksen vuosilomaoikeuden mittaiselta ajalta lomakauden päättymisen jälkeen. Pidetty vuosiloma kerryttää uutta työssäoloehtoa, pitämätön vuosiloma ei.

Vuosiloma osa-aikaisessa työssä

Osa-aikaisessa työssä vuosiloman ajalta voi olla oiakeus soviteltuun päivärahaan. Päivärahaa maksetaan samoilla edellytyksillä kuin osa-aikatyön ajalla muutoinkin.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.