Työskentely ja työnhaku ulkomailla

Jos muutat ulkomaille, ilmoita asiasta työttömyyskassaan ja kysy neuvoa jäsenyyden jatkamisen ja vakuutus- ja työskentelykausien siirron (EU/ETA-maat ja Sveitsi) suhteen.

Jos olet lähdössä työnhakuun EU/ETA-maahan tai Sveitsiin, ota yhteyttä ensisijaisesti omaan työ- ja elinkeinotoimistoosi selvittääksesi työttömyyspäivärahan jatkumisen edellytykset.

Kysy neuvoa työttömyyskassalta myös silloin, kun asuinvaltiosi on edelleen Suomi, mutta työskentelyvaltiosi on jokin muu EU/ETA-maa tai olet lähdössä harjoittamaan yritystoimintaa EU/ETA-maahan.

Ansiopäivärahan maksaminen voi jatkua kolmen kuukauden työnhakuajan jälkeen, jos ilmoittaudut työnhakijaksi Suomessa kolmen kuukauden kuluessa lähdöstäsi. Jos paluusi myöhästyy tästä ajankohdasta, ansiopäivärahaa voidaan maksaa vasta, kun olet ollut Suomessa työssä tai TE-toimiston järjestämässä koulutuksessa neljä viikkoa.

Työskentely lähetettynä työntekijänä

Jos työskentelet suomalaiselle työnantajalle lähetettynä työntekijänä, kuulut edelleen suomalaisen työttömyysturvan piiriin. Pidä tällöin jäsenyys Rakennusalan työttömyyskassaan voimassa ulkomailla työskentelyn ajan. Näissä tilanteissa Eläketurvakeskukselta on etukäteen pyydettävä todistus A1.

Työskentely EU/ETA-maassa

Jos työskentelet pidemmän ajan muussa EU/ETA-maassa kuin Suomessa ja jäät työttömäksi työnhakijaksi työskentelyvaltioon, voit tarvittaessa lukea hyväksesi työskentelyvaltiossa vakuutus- ja työskentelykausia Suomessa. Tämän takia sinun kannattaa pyytää lähtiessäsi Suomesta työttömyyskassasta U1-lomake, jossa kerrotaan vakuutus- ja työskentelykausistasi Suomessa muiden maiden viranomaisille. Tarvittaessa myös asuinvaltion viranomainen voi lähettää vakuutus- ja työskentelykausistasi pyynnön työttömyyskassalle.

Ruotsissa ja Tanskassa ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan maksaminen edellyttää Suomen tavoin työttömyyskassan jäsenyyttä. Sinun kannattaa siis liittyä Ruotsissa ja Tanskassa työttömyyskassan jäseneksi, jotta ansiosidonnainen työttömyysturvasi jatkuu. Ota yhteyttä paikalliseen työttömyyskassaan saadaksesi tarkempia neuvoja liittymisestä ja siihen liittyvistä edellytyksistä ja määräajoista. Muissa EU/ETA-maissa on yleinen työttömyysvakuutus, joka ei edellytä sinulta yleensä erityisiä toimia työskentelyn aikana.

Jos muutat Suomeen työskenneltyäsi muussa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

Voit lukea Suomessa hyväksesi vakuutus- ja työskentelykausia muista EU/ETA-maista. Jos siis jäät työttömäksi ennen kuin ansiopäivärahan saamiseksi vaadittu työssäolo- ja jäsenyysehto on täyttynyt Suomessa, ansiopäivärahan edellytykset voivat täyttyä toisessa EU/ETA-maassa tehdyn työn perusteella. Ruotsista ja Tanskasta luetaan ansioturvaan hyväksi vain vakuutus- ja työskentelykaudet työttömyyskassan jäsenenä. Lähtömaasta saatava U1-lomake helpottaa asiointia työttömyyskassassa.

Muut kuin EU/ETA-maat ja Sveitsi

Jos olet työskennellyt muussa kuin EU/ETA-maassa, et voi lukea hyväksesi toisessa maassa kertyneitä vakuutus- ja työskentelykausia. Suomalaista työttömyyspäivärahaa saadaksesi sinun tulee olla Suomessa asuva ja täyttää kaikki etuuden saamisen edellytykset Suomessa.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.