Omavastuuaika

Omavastuuaika normaalitilanteessa

Päivärahaoikeuden alussa on viiden arkipäivän mittainen omavastuuaika. Omavastuuajalta päivärahaa ei makseta. Ajalta, jolla ei ole päivärahaoikeutta, ei myöskään omavastuuaikaa kerry.

Henkilöllä, joka on työssä samaan aikaan, kun omavastuuaikaa kerrytetään, omavastuuaika kertyy hitaammin. Työssäolotunnit vähentävät kertyvää omavastuuaikaa. Omavastuu täyttyy siinä vaiheessa, kun työtöntä aikaa on kertynyt yhteensä viittä täyttä työttömyyspäivää vastaava aika. Rakennusaloilla tämä tarkoittaa 40 tuntia.

Omavastuuajan on kokonaan täytyttävä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana.

Omavastuuaika työllistymistä edistävän palvelun aikana

Omavastuuajalta voidaan maksaa päivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalla. Työllistymistä edistäviä palveluita ovat työvoimakoulutus, työnhakuvalmennus, uravalmennus, työkokeilu (ei rekrytointikokeilu), omaehtoinen opiskelu ja kuntouttava työtoiminta.

Omavastuuaika ajalla 16.3.-6.7.2020

Jos omavastuuajan ensimmänen päivä on ajalla 16.3.-6.7.2020, myös omavastuun ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa.

Omavastuuaika työssäoloehdon uudelleen täyttyessä

Tilanteissa, joissa työssäoloehto täyttyy uudelleen päivärahan enimmäisajan ollessa kesken ja päivärahaoikeus alkaa vuoden sisällä aiemmasta päivärahaoikeuden alkamisesta, ei uttaa omavastuuaikaa aseteta. Päivärahan aiemmat maksupäivät nollataan ilman uuttaa omavastuuaikaa.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.