Muutoksenhaku

Kun työttömyyskassa on käsitellyt ensimmäisen päivärahahakemuksesi, se lähettää sinulle kirjallisen päätöksen etuuden maksuperusteista tai hylkyperusteista. Päivärahapäätös näkyy myös eAsioinnissasi, samoin kuin maksuilmoitukset sekä jatkohakemuslomakkeet, jotka voit halutessasi tulostaa.

Päivärahasta annetaan uusi päätös joka kerran, kun päivärahan peruste muuttuu. Uutta päätöstä ei kuitenkaan anneta pelkästään päivärahassa tapahtuvan indeksimuutoksen takia.

Työttömyyskassan päätöksiin voi hakea muutosta osoittamalla kirjallisen valituksen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitus toimitetaan työttömyyskassalle.

Jos kassa ei voi oikaista päätöstä valituksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti, valitus toimitetaan muutoksenhakulautakunnalle. Jos olet tyytymätön muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä edelleen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeudelle osoitettu valitus toimitetaan myös työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden päätöksestä ei ole valitusoikeutta.

Valitus on toimitettava työttömyyskassaan 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen. Jäsenen katsotaan saaneen päätöksen seitsemän päivän kuluttua sen postituksesta.

Valitus on tehtävä kirjallisesti, ja siinä on ilmoitettava päätöksen numero sekä perustelut, joihin päätöksen muuttamiseksi vedotaan.

Valituksessa pitää olla valittajan allekirjoitus. Jos valittaja käyttää laillista edustajaa tai asiamiestä, on tämän allekirjoitettava valitus. Jos asiamies ei ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitteenä on oltava valittajan allekirjoittama valtakirja.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.