Muutoksenhaku

Kun ensimmäinen hakemus on käsitelty, työttömyyskassa lähettää sinulle päätöksen etuuden maksuperusteista, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen ansiopäivärahaa varten.

Työttömyyskassan päätöksiin voi hakea muutosta osoittamalla kirjallisen valituksen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitus toimitetaan työttömyyskassalle.

Jos kassa ei voi oikaista päätöstä valituksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti, valitus toimitetaan muutoksenhakulautakunnalle. Jos olet tyytymätön muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeudelle osoitettu valitus toimitetaan myös työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden päätöksestä ei ole valitusoikeutta.

Valitus on toimitettava työttömyyskassaan 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen. Jäsenen katsotaan saaneen päätöksen seitsemän päivän kuluttua sen postituksesta.

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava päätöksen numero ja perusteet valitukselle.

Valituksessa pitää olla valittajan allekirjoitus. Jos valittaja käytät laillista edustajaa tai asiamiestä, on tämän allekirjoitettava valitus. Jos asiamies ei ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitteenä on oltava sinun allekirjoittama valtakirja.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.