Lisäpäivät

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lisäpäiviltä tietyin edellytyksin 65 ikävuoteen asti, vaikka päivärahapäivien enimmäisaika olisi täyttynyt.

Edellytyksenä lisäpäivien maksamiselle on, että

 • sinulla on vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana JA
 • olet syntynyt 1955-1956 ja olet täyttänyt 60 vuotta ennen päivärahan enimmäisajan täyttymistä TAI
 • olet syntynyt 1957-1960  ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä TAI
 • olet syntynyt 1961- ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä

Kun olet saanut ansiopäivärahaa enimmäisajalta, kassa tutkii, täyttyvätkö edellä mainitut vaatimukset lisäpäivien maksamiselle.

Lisäpäiviä ei tarvitse erikseen hakea kassalta, vaan kassa jatkaa päivärahan maksamista lähettämiesi päivärahahakemusten perusteella, mikäli olet oikeutettu lisäpäiviin.

 

Oikeus vanhuuseläkkeeseen ilman varhennusvähennystä työttömyysturvan lisäpäivien perusteella

Ansiopäivärahan lisäpäivillä oleva henkilö voi tietyin edellytyksin halutessaan jäädä vanhuuseläkkeelle ilman eläkkeen varhennusvähennystä.

Oikeus varhennettuun vanhuuseläkkeeseen ilman varhennusvähennystä edellyttää, että (kaikkien ehtojen on täytyttävä)
Syntymävuosi 1950-1957
 • saat työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä
 • olet syntynyt 1950-1957
 • olet täyttänyt 62 vuotta
 • sinulle on maksettu ansiopäivärahaa vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamiskuukautta edeltävän kuun ajalta
Syntymävuosi 1958-1961
 • saat työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä
 • olet syntynyt 1958-1961
 • olet täyttänyt 64 vuotta
 • sinulle on maksettu ansiopäivärahaa vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamiskuukautta edeltävän kuun ajalta

Kassa ei kirjoita lisäpäivätodistusta automaattisesti, vaan sitä on itse pyydettävä kassalta. Voit pyytää työttömyyskassaa kirjoittamaan sinulle eläkelaitoksen vaatiman lisäpäivätodistuksen, kun

 • tiedät, minkä kuukauden alusta jäät eläkkeelle JA
 • kassa on maksanut sinulle edeltävän kuukauden ajalta työttömyyspäivärahaa vähintään 1 päivältä.

Eläkkeesi määrää koskeviin tiedusteluihin vastaa oma eläkevakuutusyhtiösi.

 

Lisätietoja vanhuuseläkkeestä lisäpäivillä oleville Kelan sivuilta Vanhuuseläke pitäkäaikaistyöttömälle

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.