Kulukorvaus

Useimpien työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetaan työttömyysetuuden lisäksi kulukorvausta. Kulukorvausta ei kuitenkaan makseta omaehtoisen opiskelun ajalta.

Kulukorvauksen suuruus on yhdeksän euroa päivältä. Korotettu kulukorvaus on 18 euroa päivältä.

Kulukorvaus maksetaan korotettuna silloin, kun työllistymistä edistävä palvelu järjestetään työssäkäyntialueen ulkopuolella tai kun palvelu järjestetään kotikunnan ulkopuolella ja osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Kulukorvaus on verotonta tuloa.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.