Aktiivimalli

Aktiivisuusedellytys työttömyyspäivärahan saajille

Työttömyyspäivärahan saajilta edellytetään tiettyä aktiivisuutta, jotta oikeus täysimääräiseen työttömyyspäivärahaan säilyy. TE-toimistossa työnhakijana oleminen ja omatoiminen työnhaku ei ole riittävää, laissa tarkoitettua aktiivisuutta.

Aktiivisuutta ei edellytetä, jos päivärahan saajalla on vireillä työkyvyttömyyseläkehakemus, hän työskentelee omais- tai perhehoitajana tai saa työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta (esim. työtapaturma, vammaistuki).

Aktiivisuutta seurataan 65 päivärahapäivän maksujaksoissa. Jos aktiivisuusedellytys ei täyty, täysimääräistä päivärahaa pienennetään 4,65 prosenttia seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Jos aktiivisuusedellytys ei täyty seuraavallakaan 65 päivän maksujaksolla, jatketaan alennetun päivärahan maksamista seuraavat 65 päivää.

Aktiivisuuden kerryttäminen

Aktiivisuutta voi osoittaa 65 maksetun päivärahapäivän seurantajaksolla seuraavilla tavoilla (eri tapoja ei voi yhdistää):

  • työskentelemällä palkkatyössä vähintään 18 tuntia
  • ansaitsemalla yritystoiminnasta tai ns. omasta työstä vähintään 245,64 euroa
  • osallistumalla vähintään 5 päivää työllistymistä edistävään tai työvoimaviranomaisen järjestämään työllistymisedellytyksiä parantavaan palveluun tai toimintaan tai rekrytointikokeiluun

Sivutoimiset opinnot ja aktiivisuus

Työttömyysturvalakiin tuli 31.12.2018 muutos, jonka perusteella tietyissä tapauksissa myös vähintään 5 päivää kestäneillä sivutoimisilla opinnoilla voidaan täyttää vaadittu aktiivisuusedellytys. Tällöin aktiivisuuden 65 maksupäivän tarkastelujakson pitää päättyä 31.12.2018 tai sen jälkeen. Sivutoimisiksi, aktiivisuutta kerryttäviksi opinnoiksi kelpaavat esim. kansanopistoissa sekä kansalaisopistoissa ja työväenopistoissa suoritetut muut kuin harrastusopinnot (liikunta, käsityö jne.) tai yleisiä kansalaisvalmiuksia antavat opinnot (autokoulu, ensiapukurssi jne.). Aktiivisuutta kertyy samoista opinnoista enintään 6 kuukauden ajalta.

Omaehtoiset lyhytkestoiset opinnot ja aktiivisuus

1.1.2019 alkaen voi myös 25 vuotta täyttänyt päivärahan saaja opiskella omaehtoisesti työttömyyspäivärahan turvin, jos opintokokonaisuus kestää enintään 6 kuukautta. Opintojen pää- tai sivutoimisuutta ei arvioida, mutta niiden pitää antaa ammatillisia valmiuksia tai tukea yritystoimintaa. TE-toimisto tutkii hakijan oikeuden opintoihin ja antaa kassalle päivärahaoikeudesta lausunnon.

Jos lyhytkestoinen, omaehtoinen opiskelu kestää vähintään 5 päivää, aktiivisuusedellytys täyttyy.

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.