Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa silloin, kun vastaanotat työttömänä työn, joka sijaitsee kaukana nykyisestä asuinpaikastasi. Työsuhde voi olla kokoaikainen tai osa-aikainen.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa jo ennen työn alkamista, jos aloitat vähintään kaksi kuukautta kestävään työsuhteeseen liittyvän koulutuksen, esim. työpaikan järjestämä rekrykoulutus, joka on edellytys työpaikan vastaanottamiselle. Jos rekrykoulutus on TE-hallinnon järjestämää työvoimakoulutusta, ei ko. ajalta ole oikeutta liikkuvuusavustukseen, vaan työttömyyspäivärahaan.

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen edellyttää, että:

 • edestakainen päivittäinen työmatka keskimäärin kokoaikatyössä kestää yli kolme tuntia ja osa-aikatyössä yli kaksi tuntia työn alkaessa (30.11.2021 mennessä alkavissa työsuhteissa kokoaikatyön työmatka-ajan oltava yli 2 tuntia)
 • olet oikeutettu työttömyysetuuteen ennen työn alkamista *)
 • työ on työsuhteessa tehtävää työtä
 • työsi kestää vähintään kaksi kuukautta.

*) Työttömyysetuuteen oikeutettuna pidetään myös henkilöä, jolla ei ole ollut oikeutta päivärahaan

 • omavastuuajan takia
 • työssäolovelvoitteen takia
 • korvauksettoman määräajan eli ns. karenssin takia.

Lisäksi alle 25-vuotias nuori, jolla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen ammatilliseen koulutukseen liittyvän rajoitteen takia, on oikeutettu liikkuvuusavustukseen muiden edellytysten täyttyessä.

Liikkuvuusavustuksen määrä ja kesto

Liikkuvuusavustus on peruspäivärahan suuruinen. Vuonna 2021 peruspäiväraha on 33,78 euroa päivässä eli noin 700 euroa kuukaudessa. Jos sinulla on alaikäisiä huollettavia lapsia, olet oikeutettu myös lapsikorotukseen, jonka suuruus yhdestä lapsesta on 5,30 euroa, kahdesta lapsesta 7,78 euroa ja kolmesta tai useammasta lapsesta 10,03 euroa päivässä. Liikkuvuusavustuksesta pidätetään ennakkovero.

Liikkuvuusavustusta voidaan maksaa enintään viideltä päivältä viikossa. Osa-aikatyön aikana liikkuvuusavustusta maksetaan vain työpäiviltä.

Liikkuvuusavustukseen voi myös saada erillisen korotusosan, jos työpaikka sijaitsee yli 200 kilometrin päässä asuinpaikastasi ennen työn aloittamista. Korotusosan suuruus vuonna 2021 on 4,80 euroa päivässä.

Liikkuvuusavustuksen maksamisen kesto riippuu solmittavan työsuhteen pituudesta. Jos työsuhde kestää vähintään 2 kuukautta, liikkuvuusavustusta voidaan maksaa 30 kalenteripäivän jaksolta (maksupäiviä kalenteriviikon aikana voi olla enintään 5). Työsuhteen kestäessä vähintään 3 kuukautta liikkuvuusavustusta voidaan maksaa 45 kalenteripäivän maksujaksolta ja työsuhteen kestäessä 4 kuukautta tai pidempään avustusta voidaan maksaa 60 kalenteripäivän maksujaksolta.

Jos liikkuvuusavustus on myönnetty vähintään kaksi kuukautta kestävään työhön liittyvän koulutuksen perusteella, ei avustusta voida myöntää vastaanotetun työsuhteen perusteella. Avustuksen kesto riippuu työsuhteen kestosta. Koulutuksen jälkeen avustusta voidaan maksaa vielä mahdollisesti jäljellä olevilta päiviltä, kun työsuhde on alkanut. Jos olet jo koulutuksen aikana muuttanut työntekopaikalle, ei mahdollista pitkän matkan korotusosaa voida enää maksaa.

Liikkuvuusavustuksen hakeminen

Jos sinulla on oikeus liikkuvuusavustukseen, voit hakea avustusta joko ennen työn tai koulutuksen alkamista tai viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn tai koulutuksen alkamisesta. Hakulomake: Liikkuvuusavustushakemus.

Täytä hakemukseen:

 • Alkavan työsuhteen tiedot. Työsuhteen alkamispäivä ja mahdollinen päättymispäivä, sopimasi työaika ja työsopimus. Voit toimittaa työsopimuksen myös jälkikäteen, kun se on olemassa. Jos työsopimusta ei ole tehty kirjallisena, voit toimittaa myös muun selvityksen työsuhteen tiedoista.
 • Työmatkan kesto. Täytä tiedot työmatkan kestosta keskimäärin yleisiä liikenneväyliä pitkin normaaleissa sää- ja muissa olosuhteissa. Jos sinulla ei ole omaa autoa käytössäsi, selvitä matkan kesto julkisilla kulkuvälineillä mahdollisine vaihtoaikoineen. Ilmoita ainoastaan varsinaiseen työmatkaan kuluva aika, esimerkiksi lasten vieminen hoitopaikkaan ei kuulu työmatkaan.
 •  Sosiaalietuudet. Ilmoita lomakkeella myös saamistasi muista sosiaalietuuksista.

Täytä, tulosta ja allekirjoita hakulomake ja toimita se Rakennusalan työttömyyskassaan

 • liitteenä eAsioinnin kautta Rakennuskassa.fi. Valitse asiakirjalajiksi Muu liite ja anna liitteelle nimeksi Liikkuvuusavustushakemus
 • tai postitse: Rakennusalan työttömyyskassa, PL 135, 70101 KUOPIO.

Muista toimittaa hakemus kassalle viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työn alkamisesta lukien.

Ilmoita muutoksista työttömyyskassaan liikkuvuusavustuksen hakulomakkeella, esimerkiksi jos työsuhteen päättymispäivä muuttuu tai työnteko keskeytyy. Työsuhteen piteneminen tai muuttuminen toistaiseksi voimassaolevaksi työsuhteen aikana ei pidennä maksujakson kestoa.

Liikkuvuusavustus maksetaan koko avustusjakson ajalta yhden hakemuksen perusteella. Jatkomaksuja varten ei siis tarvitse täyttää uutta liikkuvuusavustushakemusta.

 

Listätietoa Työttömyysturvalaki alueellisen liikkuvuuden tukeminen