Lomakkeet

Hakemuslomake

Ansiopäivärahahakemus 12_2018

 

Palkkatodistuslomake ja selvitys työssäolosta

Rakennuskassa palkkatodistuslomake

Selvitys työssäolosta ja palkasta kalenteriviikoittain

Työtuntiselvityslomake

Selvitys työnteon keskeisistä ehdoista

 

Te-palvelut ja aktiivitoimenpiteet

Ilmoitus poissaolosta te-palvelusta

Todistus osallistumisesta muuhun työllistymistä tukevaan toimintaan

 

Liikkuvuusavustus

Liikkuvuusavustushakemus 

 

Muutoksenhaku

Muutoksenhaku päätökseen

 

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvauksen hakulomake

Vuorotteluvapaasopimus

 

Takaisinperintä

Selvitys taloudellisista olosuhteista -lomake

 

Muita lomakkeita

Valtakirja

Työsuojeluhallinnon lomakkeet

Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry:n (TYJ) lomakkeet

Tarkista löytyykö kaipaamasi tieto usein kysytyistä kysymyksistä.