Rakennusliiton ja Rakennusalan työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2021 on 1,49 prosenttia ennakonpidätyksen alaisesta bruttopalkasta.

Liittymisohjeita ja lisätietoja ammattiliiton jäsenyydestä löydät liiton jäsenyyssivuilta.

Jäsenmaksua maksetaan kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta eli myös

  • työnantajan maksamasta sairaus- tai äitiyslomapalkasta
  • päätoimen ohella tehdyn sivutyön tulosta
  • työttömyyden aikana tehdystä työstä.

Minimijäsenmaksu on 17 euroa kuukaudessa. Tämä koskee jäseniä, joilla ei ole palkkatuloa ja joille työttömyyskassa ei maksa etuuksia. Mikäli työllistyt päätoimisena yrittäjänä on jäsenmaksusi 34 euroa kuukaudessa. Lisätietoja jäsenmaksuista löydät liiton jäsenmaksusivulta.

Jäsenmaksu, kun kuulut vain Rakennuskassaan

Voit myös olla pelkästään työttömyyskassan jäsen. Jäsenmaksu on tällöin 0,52 % bruttotuloistasi. Vain kassan jäsenenä sinulla ei ole oikeutta käyttää Rakennusliiton työsuhde-, työnvälitys- ja muita palveluita eikä jäsenetuja. Sinun tulee hoitaa jäsenmaksusi itse.

Halutessasi voit liittyä työttömyyskassan yksilöjäseneksi tulostamalla ja täyttämällä Rakennuskassan jäsenhakemuksen. Jäsenyys astuu voimaan aikaisintaan siitä päivästä, kun hakemus on saapunut työttömyyskassalle edellyttäen, että jäsenmaksu maksetaan tästä ajankohdasta alkaen.