Kassan jäseneksi voit liittyä, jos

  • olet työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkansaaja, eli teet työtä palkkatyöntekijänä
  • työskentelet rakennusalalla (asfalttiala, infra-ala, lattianpäällystysala, maalausala, rakennustuoteteollisuus, talonrakennusala, talotekniikka-ala, vedeneristysala) tai olet palkkatyössä ja opiskelet edellä mainituille aloille
  • olet alle 68-vuotias.

Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, jonka toimeentulon on katsottava perustuvan toiselle tehtävästä työstä saatavaan palkkatuloon.

Jäsenyyden voimassaolo

Työttömyyskassan jäsenyys alkaa siitä päivästä, josta alkaen maksat jäsenmaksun. Alkamispäivä on aikaisintaan se päivä, jona olet kirjallisesti hakenut työttömyyskassan jäsenyyttä. Kassan jäsen ei saa olla samanaikaisesti jäsenenä toisessa työttömyyskassassa.

Rakennusliiton ja Rakennuskassan jäseneksi voi liittyä täyttämällä liittymislomakkeen. Helpoiten täytät lomakkeen eAsioinnissa. Lisätietoa jäseneksi liittymisestä löydät Rakennusliiton verkkosivuilta.

Jos haluat liittyä vain työttömyyskassan yksilöjäseneksi, tulosta ja täytä Rakennuskassan jäsenhakemus. Jäsenyys astuu voimaan aikaisintaan siitä päivästä, kun hakemus on saapunut työttömyyskassalle edellyttäen, että jäsenmaksu maksetaan tästä ajankohdasta alkaen.

Asiointi kassan kanssa sujuu kätevimmin ja nopeimmin sähköisen eAsioinnin kautta. Lue lisää eAsioinnista.

Jäsenyyden siirtäminen toisesta työttömyyskassasta

Jos jäsen siirtyy toiseen työttömyyskassaan, hänen hyväkseen luetaan aikaisemmassa kassassa kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika. Uuteen kassaan pitää kuitenkin liittyä kuukauden kuluessa siitä kun eroaa edellisestä kassasta, jotta kertynyt jäsenyys- ja työssäoloaika ei katkea. Kun liityt Rakennusliiton jäseneksi eAsioinnin kautta, voit samalla valtuuttaa meidät erottamaan sinut edellisestä työttömyyskassastasi Rakennuskassaan liittymisen yhteydessä.

Jos kassasta erotettu jäsen liittyy uudelleen kassan jäseneksi, aikaisempaa jäsenyys- ja työssäoloaikaa ei voida lukea hyväksi. Tässä tapauksessa jäsenyys- ja työssäoloaika alkavat kertyä alusta.

Jäsenyyden siirtäminen yrittäjäkassasta

Jos yrittäjäkassan jäsen siirtyy palkkatyöhön ja liittyy palkansaajakassaan, hän voi saada palkansaajakassasta yrittäjän päivärahaa työttömyyden ajalta, kunnes palkansaajan 26 viikon työssäoloehto on täyttynyt. Tämän jälkeen yrittäjän niin sanottu jälkisuoja-aika päättyy. Edellytyksenä on, että liittyminen tapahtuu kuukauden kuluessa yrittäjäkassasta eroamisesta.

Jäsenyydestä erottaminen

Kassa voi jäsentä kuultuaan antaa huomautuksen, varoituksen tai erottaa jäsenen, joka

  • on antanut liittyessään vääriä tai harhaanjohtavia tietoja
  • on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin kassan maksaman etuuden saantiin tai niiden suuruuteen vaikuttavan seikan
  • kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä ja kassan hallituksen antamia ohjeita.

Jäsenyydestä voidaan erottaa myös jäsen, joka ei ole maksanut jäsenmaksuja kuuden kuukauden kuluessa eikä hänellä ole hyväksyttävää syytä jäsenmaksuista vapautumiselle.

Työttömyyskassan säännöistä löytyy lisätietoja kassan jäsenyydestä, sekä eroamisesta että erottamisesta.