Työttömyysturvan muutoksille jatkoa 31.12.2020 asti

Eduskunta on vahvistanut lakimuutoksen, jolla osaa jo aiemmin tehtyjä muutoksia jatketaan vuoden loppuun. Muutokset koskevat mm. päivärahan omavastuuaikaa, työssäoloehtoa ja enimmäismaksuaikaa. Tarkempaa tietoa lakimuutoksista löydät TYJ:n sivuilta: Koonti työttömyysturvan väliaikaisista lakimuutoksista ja muutosten voimassaolosta.

Lue lisää

Muutoksia soviteltuun päivärahaan ja liikkuvuusavustukseen

– Päivitetty 11.6.2020- Työttömyysturvaan on hiljattain hyväksytty kaksi uutta väliaikaista lakimuutosta. Nämä muutokset mm. vaikuttavat sovitellun päivärahan määrään, helpottavat liikkuvuusavustuksen saantia sekä mahdollistavat työttömyysturvan ennakkomaksun aiempaa pidemmältä ajalta tilanteissa, joissa hakemusten käsittely on ruuhkautunut. Väliaikaset lait ovat voimassa osin 11.5.2020 alkavalla päivärahan hakujaksolla, osin 1.6.2020 alkavalla hakujaksolla ja 31.10.2020 saakka. Soviteltu päiväraha ja päivärahan hakujaksot […]

Lue lisää

Ole yhteydessä TE-toimistoon, jos lausuntosi on katkennut aiheetta

Kun työnhaku laitetaan vireille työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto), yleensä samalla sovitaan myös työllistymissuunnitelman laatimisesta ja palveluntarpeen arvioinnista. 1.5.2020 alkaen tai hakijan pyynnöstä jo 16.3.2020 alkaen  ja 30.6.2020 saakka työllistymissuunnitelman laatimista tai palveluntarpeen arviointia ei kuitenkaan edellytetä työttömien osalta poikkeuksellisen tilanteen takia. Lomautettujen puolestaan ei tarvitse tehdä työllistymissuunnitelmaa ja palveluntarpeen arviointia ajalla 16.3.-31.7.2020. Työnhaun voimassa olosta […]

Lue lisää

Lakimuutokset hyväksytty

Työttömyysturvalain väliaikaiset muutokset 16.3.2020 alkaen Lue myös tämä uutinen myöhemmin voimaan tulleista lakimuutoksista.  Eduskunta on hyväksynyt lain työttömyysturvalain väliaikaisesta muuttamisesta. Näillä lakimuutoksilla, jotka on hyväksytty työmarkkinajärjestöjen yhteisen esityksen pohjalta, pyritään osaltaan korvaamaan koronaepidemiasta aiheutuneita taloudellisia menetyksiä niin työntekijä- kuin työnantajapuolellekin erittäin poikkeuksellisessa työmarkkinatilanteessa. Työttömyysturvalakiin on hyväksytty merkittäviä päivärahan saantiin vaikuttavia muutoksia. Tärkeimmät muutokset tulevat voimaan […]

Lue lisää

Lakimuutoksista tietoa

JOS SINULLE ON JO MAKSETTU PÄIVÄRAHAA Olemme ehtineet käsitellä ja maksaa myös sellaisia 16.3.2020 tai tämän jälkeen alkaneita hakemuksia, joissa päivärahaa olisi pitänyt maksaa omavastuun ajalta tai lomautusajalta maksettujen päivien ei olisi pitänyt kuluttaa enimmäismaksuaikaa. Teemme näihin liittyvät korjaukset heti, kun se on maksatusjärjestelmään tehtävien muutosten jälkeen mahdollista. Tämä ei edellytä sinulta yhteydenottoa tai muutospyyntöä, […]

Lue lisää