Merkitse sairausaika päivärahahakemukseen

Merkitse päivärahahakemukseen sairauspäivien kohdalle ”sairas”. Jos saat palkkaa sairausajaltasi, merkitse myös tuntien määrä, josta sairausajan palkka maksetaan.

Voimme tarvita myös kopion lääkärintodistuksestasi. Jos työkyvyttömyytesi johtuu tapaturmasta, ilmoita siitä meille. Useimmissa tapaturmatilanteissa korvauksen maksaa Kela tai vakuutusyhtiö, ei työttömyyskassa.

Palkallinen sairausaika kerryttää työssäoloehtoa, jos palkallinen aika viikossa on vähintään 18 tuntia.

Ilmoitathan myös TE-toimistoon sairausajastasi, jos sairauslomasi kestää pidempään kuin Kelan omavastuuajan (noin kaksi viikkoa).

Ilmoita liiton jäsenrekisteriin palkattomasta sairausajastasi, niin saat vapautuksen jäsenmaksuihin. Vapautusaika voi olla enintään neljä vuotta.

Kelan sairauspäiväraha

Kela maksaa sairauspäivärahaa omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on 1 tai 10 arkipäivää. Sairauspäivärahasta pitää tehdä Kelaan erillinen hakemus. Työsuhteessa ollessasi hakemuksen tekee useimmiten työnantaja.

Sairauspäivärahan omavastuuajalta sinulla voi olla oikeus saada joko täyttä tai soviteltua työttömyysetuutta. Sairauspäivärahan ja osasairauspäivärahan ajalta työttömyyspäivärahaa ei voida maksaa. Työttömyyskassa saa tiedon sairauspäivärahan myöntämisestä suoraan Kelasta.

Tutustu Kelan sairauspäivärahaan Kelan sivuilta.

Kelan 300 sairauspäivää täyttynyt

Kela voi maksaa työkyvyttömyysajaltasi sairauspäivärahaa enintään 300 päivältä eli noin vuoden ajalta. Jos työkyvyttömyytesi jatkuu, kun Kelan enimmäisaika on täyttynyt, voit hakea kassan ansiopäivärahaa.

Sinun tulee myös hakea työkyvyttömyyseläkettä omasta työeläkevakuutusyhtiöstäsi tai Kelasta.

Muista myös ilmoittautua TE-toimistoon, jos haet kassasta ansiopäivärahaa.

Päivärahahakemukseen tarvitset liitteeksi

  • kopion voimassa olevasta todistuksesta työkyvyttömyysajastasi (lääkärin lausunto tai todistus)
  • selvityksen vireillä olevasta tai hylätystä työkyvyttömyyseläkehakemuksestasi (Kelan tai vakuutusyhtiön todistus)
  • työnantajan todistuksen, ettei sillä ole tarjota työkykyysi sopivaa työtä, jos työsuhteesi on voimassa.

Tutustu Kelan sairauspäivärahaan Kelan sivuilta.

Kuntoutusetuudet ja työkyvyttömyyseläke

Vakuutusyhtiö tai Kela voi myöntää toistaiseksi voimassa olevan täyden tai osatyökyvyttömyyseläkkeen.

Näiden lisäksi määräajaksi myönnetty kuntoutustuki voidaan myöntää täyden tai osittaisen työkyvyttömyyden perusteella.

Jos eläke tai kuntoutustuki on myönnetty täyden työkyvyttömyyden perusteella, ei ansiopäivärahaan näiltä ajoilta ole oikeutta. Etuuden määrällä ei ole merkitystä.

Osittaiseen työkyvyttömyyteen perustuva eläke tai kuntoutustuki ei estä työttömyyspäivärahan saantia. Näissä tilanteissa eläke tai kuntoutustuki vähennetään maksettavasta ansiopäivärahasta.

Kuntoutuksen ajalta maksettava kuntoutusraha estää työttömyyspäivärahan saamisen kokonaan.

Lisätietoja Kelan sivuilta:
Työkyvyttömyyseläke ja kuntoutustuki
Kuntoutusraha