Kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, työttömyyskassa lähettää sinulle päätöksen etuuden maksuperusteista. Maksuilmoituksen näet eAsioinnistasi. Uusi päivärahapäätös annetaan aina, kun päivärahan suuruus muuttuu muusta kuin indeksikorotuksesta johtuvasta syystä tai kun päivärahaa ei voida maksaa hakemaltasi ajalta.

Työttömyyskassan päätöksiin voit hakea muutosta osoittamalla kirjallisen valituksen sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakuntaan. Valitus toimitetaan työttömyyskassalle.

Jos emme voi oikaista päätöstä valituksessa esitettyjen vaatimusten mukaisesti, valitus toimitetaan muutoksenhakulautakunnalle. Jos olet tyytymätön muutoksenhakulautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä edelleen vakuutusoikeuteen. Vakuutusoikeudelle osoitettu valitus toimitetaan myös työttömyyskassalle. Vakuutusoikeuden antamaan päätökseen ei ole valitusoikeutta.

Valitus on toimitettava työttömyyskassaan 30 päivän kuluessa siitä, kun olet saanut päätöksen. Sinun katsotaan saaneen päätöksen seitsemän päivän kuluttua sen postituksesta.

Valitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava päätöksen numero sekä perusteet, miksi ja millä tavoin annettua päätöstä pitäisi muuttaa.

Valituksessa pitää olla valittajan allekirjoitus. Jos käytät laillista edustajaa tai asiamiestä, on tämän allekirjoitettava valitus. Jos asiamies ei ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitteenä on oltava sinun allekirjoittamasi valtakirja.