Ansiopäivärahaa voidaan maksaa lisäpäiviltä tietyin edellytyksin 65 ikävuoteen asti, vaikka päivärahan enimmäisaika olisi täyttynyt. Ansiopäivärahaa voidaan maksaa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta (-1964 syntyneet) ja lomautustilanteessa sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 68 vuotta.

Edellytyksenä lisäpäivien maksamiselle on, että sinulla on vähintään 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana ja

  • olet syntynyt 1957-1960 ja olet täyttänyt 61 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
  • olet syntynyt 1961-1962 ja olet täyttänyt 62 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
  • olet syntynyt 1963 ja olet täyttänyt 63 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä
  • olet syntynyt 1964 ja olet täyttänyt 64 vuotta ennen enimmäisajan täyttymistä

Kun olet saanut ansiopäivärahaa enimmäisajalta, kassa tutkii, täyttyvätkö edellä mainitut vaatimukset lisäpäivien maksamiselle.

Lisäpäiviä ei tarvitse erikseen hakea kassalta, vaan kassa jatkaa päivärahan maksamista lähettämiesi päivärahahakemusten perusteella, mikäli olet oikeutettu lisäpäiviin.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella

Ansiopäivärahan lisäpäivillä oleva henkilö voi halutessaan jäädä 62-vuotiaana vanhuuseläkkeelle ilman eläkkeen varhennusvähennystä. Tarvitsen eläkevakuutusyhtiötä tai Kelaa varten kassan kirjoittaman lisäpäivätodistuksen.

Oikeus 62-vuotiaan vanhuuseläkkeeseen edellyttää, että (kaikkien ehtojen on täytyttävä)

  • saat työttömyyspäivärahaa lisäpäiviltä
  • olet syntynyt 1950–1957
  • olet täyttänyt 62 vuotta
  • sinulle on maksettu ansiopäivärahaa vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamiskuukautta edeltävän kuun ajalta.

Kassa ei kirjoita lisäpäivätodistusta automaattisesti, vaan sitä on itse pyydettävä kassalta. Voit pyytää työttömyyskassaa kirjoittamaan sinulle eläkelaitoksen vaatiman lisäpäivätodistuksen, kun

  • tiedät, minkä kuukauden alusta jäät eläkkeelle JA
  • kassa on maksanut sinulle edeltävän kuukauden ajalta työttömyyspäivärahaa vähintään 1 päivältä.

Eläkkeesi määrää koskeviin tiedusteluihin vastaa oma eläkevakuutusyhtiösi.