Työttömyyskassa saa jäsenten ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta. Kun ennakonpidätys on laskettu palkkatuloa varten, kassa joutuu pidättämään ennakkoveroa kuitenkin aina vähintään 25 %.

Verottajalta voi tilata muutosverokortin etuutta varten. Tämän tiedon perusteella kassa pidättää päivärahasta korttiin merkityn prosentin mukaisen ennakkoveron.

Muutosverokortti tilataan verottajan OmaVero-palvelusta. Kassa noudattaa uutta ennakonpidätystietoa sen jälkeen, kun muutostieto on tullut kassalle. Ennakonpidätystodistusta ei kassalle tarvitse enää erikseen lähettää, vaan muutostietokin tulee kassalle sähköisesti. Takautuvia veronoikaisuja kassa ei voi tehdä.

Verokortin tulorajan seuraaminen ja uusi muutosverokortti

Vuoden 2019 alusta lukien omien ennakonpidätyksen alaisten tulojen vuosikohtainen seuraaminen on aiempaa tärkeämpää. Ennakonpidätyksen alaisesta tulosta pidätetään ennakkovero verokortissa olevan tulorajan mukaisesti. Kun raja ylittyy, peritään loppuvuoden tuloista ennakkovero korttiin lasketun lisäprosentin mukaan. Sivutulojen (esim. freelance-tulot) erillinen ennakonpidätys poistui kokonaan vuoden 2019 alusta.

Sinulla voi olla erillinen verokortti yhden tai useamman työnantajan maksamia palkkatuloja varten ja toinen verokortti työttömyyskassan ja Kelan maksamia etuuksia varten. Seuraa vuoden aikana kaikkien maksettujen palkkojen ja etuuksien määrää. Vuoden aikana maksetut työttömyysetuudet voit tarkistaa uusimmasta maksuilmoituksestasi kassan eAsioinnista.

Jos verokorteissasi ilmoitetut tulorajat eivät riitä kattamaan kaikkia vuoden aikana maksettavia ennakonpidätyksenalaisia palkkatuloja ja/tai etuuksia, hae uusi verokortti työttömyyskassalle etuutta varten ja työnantajalle palkkaa varten. Näin voit välttyä myös lisäveron eli mätkyjen maksamiselta seuraavan vuoden aikana.

Uuden verokortin voit tilata suoraan verottajan OmaVero-palvelussa tai puhelimitse Verohallinnosta. Tulorajojen ja ennakonpidätyksen seuraaminen on jokaisen omalla vastuulla.

Kassalle uutta muutosverokorttia ei tarvitse lähettää, sillä tiedot muutoksista tulevat suoraan verottajalta.