Ilmoita ansiopäivärahahakemuksessasi, jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta. Ilmoita hakemuksessa myös poissaolon syy.

Oma sairaus, alle 10-vuotiaan lapsen sairaus (enintään neljä päivää), työhaastattelu, julkisen luottamustoimen hoitaminen tai siihen rinnastettava syy ovat hyväksyttäviä syitä olla pois työllistymistä edistävästä palvelusta. Tällöin poissaolon ajalta maksetaan ansiopäiväraha ilman kulukorvausta. Liitä hakemukseen lääkärintodistus, jos omasta sairaudesta johtuva poissaolo kestää yli kolme päivää.

Huom. Työttömyysturvalain mukaisen työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun sekä kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukaisen omaehtoisen opiskelun ajalta poissaoloilla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaan.