Rakennusalan työttömyyskassa maksaa ansiopäivärahaa kassan jäsenelle, jolla täyttyvät niin sanotut työvoimapoliittiset edellytykset sekä jäsenyys- ja työssäoloehto.

Milloin voit saada ansiopäivärahaa?

Päivärahan määrä ja kesto

Päivärahan hakuohjeet

Päivärahan verotus

Sosiaalietuuksien vaikutus päivärahaan

Soviteltu ansiopäiväraha (kun olet osittain työssä ja osittain työtön)

Lomautukset

Sairastuminen ja työkyvyttömyys

Sääestepäivät eli pakkaspäivät

Lisäpäivät

Muutoksenhaku