Työttömyysturvaan säädetyt väliaikaiset lakimuutokset pääosin poistuvat 1.12.2021 alkaen hallituksen esityksen mukaan.

Soviteltavan tulon suojaosa

Palkka- ja yritystulojen suojaosuus palaa entiselleen, kun kassa maksaa soviteltua ansiopäivärahaa. Tulojen suojaosuus on 300 euroa kuukaudessa ja 279 euroa neljän viikon sovittelujaksolla 1.12.2021 alkaen.

Päiväraha maksetaan soviteltuna, jos saat tuloa osa-aikatyöstä, sivutoimisesta yritystoiminnasta tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikaisesta työstä. Tulot vaikuttavat päivärahan määrään sillä jaksolla, jonka aikana ne maksetaan. Soviteltu päiväraha tarkoittaa sitä, että tulojen suojaosan (300 tai 279 euroa) ylittävästä määrästä puolet eli 50 % vähennetään sovittelujakson täydestä päivärahasta. Sovittelussa huomioitavat tulot ja soviteltu päiväraha yhteensä voivat olla enintään ansiopäivärahan perusteena olevan kuukausipalkan suuruiset.

Lisätietoa sovitellusta päivärahasta.

Liikkuvuusavustus

Toinen keskeinen lakimuutos 1.12.2021 alkaen koskee kokoaikatyötä tekevän oikeutta liikkuvuusavustukseen. Jos työsuhteesi alkaa 1.12.2021 tai sen jälkeen, on kokoaikatyössä työmatkan kestettävä keskimäärin 3 tuntia päivässä työsuhteen alkaessa, jotta liikkuvuusavustukseen voisi syntyä oikeus. Liikkuvuusavustuksella tuetaan työvoiman alueellista liikkuvuutta.

Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta.

Aiheesta muualla

Lue Työttömyyskassojen yhteisjärjestön tiedotteet lakimuutoksista, työskentelystä päivärahalla  ja liikkuvuusavustuksesta.

Työttömyysturvalakiin tehtiin covid-19 -epidemian takia useita väliaikaisia muutoksia. Muutokset olivat voimassa eri pituisia jaksoja maaliskusta 2020 alkaen.