Artikkelia on päivitetty 21.9.2021. Aiemmin muutokset olivat voimassa 30.9.2021 saakka. Voimassaoloa on jatkettu 30.11.2021 asti.

Työttömyysturvaan ja liikkuvuusavustukseen säädettyjen poikkeuslakien voimassaoloa on jatkettu 30.11.2021 asti. Keskeiset poikkeukset koskevat soviteltua päivärahaa, liikkuvuusavustusta sekä yrittäjätulon ilmoittamista.

Soviteltavien tulojen suojaosan korotusta 500 euroon on jatkettu 30.11.2021 saakka

Soviteltuun päivärahan on oikeus, jos päivärahan saaja saa tuloa osa-aikatyöstä tai enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikatyöstä tai hänet on lomautettu lyhennetylle työpäivälle tai hän saa yritystuloa. Palkkatulossa on suojaosa, jonka alle jäävät tulot eivät vähennä hakijan päivärahan määrää. Pääsäännön mukaan suojaosan ylittävästä tulonosasta puolet vähennetään täysimääräisestä päivärahasta, kun päiväraha maksetaan soviteltuna.

Soviteltavan palkkatulon ja yritystulon suojaosa on
• 500 euroa kuukaudessa ja 465 euroa neljän kalenteriviikon sovittelujaksolla, kun päivärahan hakujakso alkaa viimeistään 30.11.2021
• 300 euroa kuukaudessa ja 279 euroa neljän kalenteriviikon sovittelujaksolla, kun päivärahan hakujakso alkaa 1.12.2021 tai sen jälkeen

Sovitellun päivärahan maksussa ei käytetä ns. erityistä sovittelujaksoa 30.9.2021 alkaviin hakujaksoihin saakka. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki soviteltavat tulot, jotka on maksettu (ns. maksuperusteinen sovittelu) tai ansaittu (jotkin lomautustilanteet) sovittelujakson aikana, huomioidaan sovitellun päivärahan maksussa.

Lisätietoa sovitellusta päivärahasta.

Yritystulon ilmoittaminen

Yritystoiminnan tulot voidaan sovitella hakijan oman ilmoituksen mukaan tilanteissa, joissa tulot ovat muuttuneet poikkeuksellisen pandemiatilanteen takia merkittävästi aiemmin vahvistetun verotuspäätöksen mukaisista tiedoista. Näissä tilanteissa kassalle tulee ilmoittaa tulot kalenterikuukausittain esim. tulo-meno-selvityksellä.

Oikeus liikkuvuusavustukseen

Liikkuvuusavustusta voidaan myöntää, kun päivärahan saaja aloittaa osa-aikaisen tai kokoaikaisen uuden työsuhteen, joka kestää vähintään kaksi kuukautta ja jossa päivittäinen työmatka-aika työsuhteen vastaanottamisen tai muuton hetkellä täyttää vaadittavat edellytykset.

Työmatkaan käytettävän ajan kokoaikaisessa työssä pitää työsuhteen alkaessa olla yli 2 tuntia päivässä, kun työsuhde alkaa viimeistään 30.11.2021. Jos kokoaikainen työ alkaa 1.12.2021 tai tämän jälkeen, työmatkaan käytettävän ajan pitää olla keskimäärin yli 3 tuntia päivässä hetkellä, jolloin työsuhde alkaa.

Osa-aikatyössä työmatkaan käytettävän ajan pitää olla yli 2 tuntia päivässä ja avustusta maksetaan enintään viideltä työskentelypäivältä kalenteriviikon aikana.

Yritystoimintaan tai freelancertyöhön liikkuvuusavustusta ei voida myöntää.

Lisätietoa liikkuvuusavustuksesta.

 

Lisätietoa lakimuutoksista voit lukea Työttömyyskassojen yhteisjärjestön tiedotteesta.