Oletko ollut lomautettuna työsuhteestasi? Tiesithän, että myös lomautetulla on oikeus palkalliseen vuosilomaan lomakaudella 2.5.-30.9., mikäli lomapäiviä on kertynyt?

Jos lomautuksesi jatkuu edelleen ja haet työttömyyspäivärahaa lomautuksesi ajalta, ilmoita hakemuksella vuosilomapäiväsi. Voit tarkistaa omalta työnantajaltasi onko sinulle kertynyt pidettävää vuosilomaa.

Työttömyyspäivärahaan ei ole oikeutta palkallisen vuosiloman ajalta, kun loma perustuu kokoaikatyöhön. Palkallinen vuosiloma-aika on työssäolon veroista aikaa ja se kerryttää uutta 26 viikon työssäoloehtoa, jos
• kokoaikatyöstä ansaittua lomaa pidetään vähintään kolme päivää kalenteriviikon aikana.
• osa-aikatyössä lomapalkka vastaa vähintään 18:aa työtuntia kalenteriviikon aikana.

Päivärahan enimmäismaksuaika ei kulu palkallisen vuosiloman aikana, ellei kyseessä ole osa-aikainen vuosiloma, jonka ajalta kassa maksaa soviteltua päivärahaa.

 

Vuosiloman ansainta ja loman pitäminen

Myös lomautettu työntekijä on oikeutettu palkalliseen vuosilomaan, jos lomapäiviä on edeltäneen lomanmääräytymisvuoden ajalta kertynyt. Ansaittu vuosiloma tulee pitää 24 lomapäivään asti lomakaudella 2.5.-30.9., ellei työntekijä erikseen sovi työnantajan kanssa vuosiloman siirtämisestä muuhun ajankohtaan.

Lomapalkan tai lomakorvauksen maksutapa ei vaikuta lomaoikeuteen millään tavalla. Voi siis olla, että olet saanut palkan lomasta jo aiemmin kuin milloin pidät vuosilomasi.

Oikeus palkalliseen vuosilomaan määräytyy työehtosopimuksen tai vuosilomalain mukaan. Työntekijä ansaitsee lomanmääräytymisvuoden aikana vuosilomapäiviä sellaisilta kalenterikuukausilta, joina hän on työskennellyt 14 päivää tai 35 tuntia. Myös 30 ensimmäistä lomautuspäivää lasketaan vuosiloman ansainta-ajaksi. Lomanmääräytymisvuosi on 1.4.-31.3. välinen ajanjakso, esimerkiksi 1.4.2020-31.3.2021.